Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszej polityce prywatności pojęcia oznaczają
 • Administrator – FUNDACJA „WARSZAWSKIE SEMINARIUM AKSJOLOGII ADMINISTRACJI” z siedzibą w Warszawie, Ryżowa 24 / „g”, 02-483 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000771354, REGON: 382582612, NIP: 5223150644;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Polityka – niniejsza polityka prywatności serwisu administracjapodkontrola.pl;
 • Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach serwisu administracjapodkontrola.pl;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem administracjapodkontrola.pl;
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis administracjapodkontrola.pl
 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez kierowanie zapytań w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@wsaa.pl lub telefonicznie pod numerem:
 2. Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres e-mail: iod@wsaa.pl

2. PRZETWARZANIE DANYCH W SERWISIE

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników na potrzeby umożliwienia korzystania z Serwisu i z jego wszystkich funkcjonalności w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w poszczególnych częściach Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników Serwisu takie jak adres IP i inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies w celu umożliwienia korzystania z Serwisu (świadczenia usług drogą elektroniczną). Podstawą prawną przetwarzania danych w Serwisie jest niezbędność do wykonania umowy z Użytkownikiem, art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator może również przetwarzać Dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ochrony praw, art. 6 ust. 1 f RODO.
 3. Rejestracja w Serwisie. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników Serwisu takie jak imię, nazwisko, adres e-mail w celu umożliwienia korzystania z konta i jego funkcjonalności zarejestrowanym Użytkownikom. Podstawą prawną przetwarzania danych w Serwisie jest niezbędność do wykonania umowy z Użytkownikiem, art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator może również przetwarzać Dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ochrony praw, art. 6 ust. 1 f RODO.
 4. Formularz kontaktowy. Użytkownicy Serwisu mogą się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego. Administrator w tym celu przetwarza Dane osobowe Użytkowników konieczne do udzielenia odpowiedzi i Dane osobowe w formularzu reklamacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych w Serwisie jest prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności udzielenia odpowiedzi, art. 6 ust. 1 f RODO. Administrator może również przetwarzać Dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ochrony praw, art. 6 ust. 1 f RODO.
 5. Newsletter. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci adresów e-mail w celu wysyłki materiałów informacyjnych i promujących jego działalność. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji swoich działań, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Komentarze. Administrator umożliwia Użytkownikom komentowanie zamieszczanych przez siebie treści. W przypadku zamieszczenia komentarza Administrator przetwarza Dane osobowe zamieszczone w komentarzu w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z tej funkcjonalności Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na podnoszenia  jakości Serwisu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Portale społecznościowe. Administratorprzetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych). Dane są przetwarzane w celu informowania o aktywności Administratora i promowania jego działalności. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej działalności.

3. NARZĘDZIA MARKETINGOWE

 1. Administrator wykorzystuje narzędzia analityczne i marketingowe w celu analizy zachowania Użytkowników na stronie i portali społecznościowych i prowadzenia działań marketingowych. Administrator zbiera Dane osobowe Użytkowników za pomocą tych narzędzi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO i prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poniżej znajduje się opis stosowanych narzędzi.
 2. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Ads (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

4. PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Niezbędne pliki cookie nie mogą być wyłączone, bez nich nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Jednocześnie nie przechowują żadnych danych osobowych. Niezbędne cookies są instalowane do celów zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności, uwierzytelniania logowania w Serwisie lub wypełniania formularzy. Korzystanie z nich i poprawa funkcjonowania Serwisu leży w uzasadnionym interesie Administratora. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała lub ostrzegała przed niezbędnymi cookies, jednakże niektóre części Serwisu nie będą wtedy działały
 3. Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu Administrator może mierzyć i poprawiać wydajność Serwisu. Analityczne cookies pomagają ustalić, które elementy Serwisu są najbardziej popularne. Monitorowanie zachowania Klientów w Serwisie i poprawa jego funkcjonowania leży w uzasadnionym interesie Administratora. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na zainstalowanie analitycznych plików cookie, Administrator nie będzie wiedział, kto odwiedza Serwis. Nie będzie również możliwe wykrywanie tzw. „sztucznego ruchu sieciowego”.
 4. Marketingowe pliki cookie pozwalają na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika. Marketingowe pliki cookies mogą być również instalowane przez strony trzecie, tj. partnerów reklamowych Administratora za pośrednictwem Serwisu. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności na innych serwisach jest budowany profil Użytkownika, zawierający informację o wieku, płci, zainteresowaniach, języku, poziomie zaangażowania, języku i przeglądarce. Korzystanie z reklamowych plików cookie leży w uzasadnionym interesie Administratora. Brak zgody na marketingowe pliki cookies oznacza dalsze wyświetlanie reklam Klientom, jednak niedopasowanych do ich indywidualnych preferencji. Listę wszystkich plików cookies wraz z okresem ich przechowywania można znaleźć pod tym linkiem.
 5. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 6. []
 7. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
 8. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
 1. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

5. OKRES PRZETWARZANIA

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo uzyskania kopii danych
 • prawo do sprostowania
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
 • prawo wycofania zgody
 • prawo do skargi

7. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. Administrator zastrzega prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza EOG. Takie przekazanie może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. DANE KONTAKTOWE

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez kierowanie zapytań w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@wsaa.pl lub telefonicznie pod numerem:
 2. Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres e-mail: iod@wsaa.pl

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana
 2. Polityka wchodzi w życie z dniem ____

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.