O programie

Administracja pod kontrolą
jest programem trzyletnim

mającym na celu zapoznanie z działalnością strażniczą i możliwościami monitorowania zjawisk ksenofobicznych oraz antypolskich. Program stworzony jest również po to, aby przeciwdziałać przyczynom przestępczości. 

Chcemy, aby działania strażnicze i kontrola społeczna przestały być pojęciami niezrozumiałymi, niesprecyzowanymi czy wręcz obcymi. Kładziemy nacisk na rozwój społeczności lokalnych, świadomość obywatelską i realne działania. Uważamy działalność strażniczą za istotny element funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Nasz program działa poprzez rozpowszechnianie idei kontroli społecznej oraz działań strażniczych jako możliwości uczestnictwa obywateli w demokratycznym państwie prawnym, także na szczeblu lokalnym.

Program opiera się na trzech filarach

01
Szkole liderów
02
Spotkaniach lokalnych
03
Działalności online

Szkoła liderów jest skierowana dla wszystkich tych, którzy są zaangażowani społecznie. Przez pogłębianie swojej wiedzy na temat zagadnień związanych z administracją czy społeczną kontrolą. Propozycja cyklicznych spotkań umożliwi rozwój umiejętności i pogłębianie kompetencji. Szkoła liderów to sześć spotkań, które odbywają się w weekendy w Warszawie. W ramach tych spotkań uczestnicy biorą udział w interesujących prelekcjach, wykładach oraz warsztatach. Uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie umiejętności miękkich, przewidziane są również spotkania mentoringowe. Udział w spotkaniach Szkoły Liderów jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają również materiały dydaktyczne, nocleg, a także wyżywienie w trakcie zjazdów. 

Spotkania lokalne to konferencje w gminach i powiatach, które poruszają problemy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego i samorządów. W ramach konferencji lokalni decydenci oraz społecznicy będą mogli skorzystać z wiedzy ekspertów, nabyć nowe umiejętności i wymienić się poglądami.

Działalność online to ta część programu, w której osoby zainteresowane działalnością strażniczą będą miały stały dostęp do wiedzy eksperckiej oraz aktualności z zakresu funkcjonowania administracji publicznej.

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.