O Fundacji

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji działa już od ponad 20 lat. Nieformalnie od 1997 r.

kiedy to jego pomysłodawca, prof. dr hab. Zbigniew Cieślak zaczął popularyzować ideę współpracy między młodymi badaczami oraz uczelniami i jednostkami naukowymi. Od tego czasu WSAA wydaje prace studialne, organizuje konferencje naukowe oraz popularyzuje znaczenie dobrej administracji w dyskursie naukowym oraz w szeroko rozumianej debacie publicznej.

Do 2018 r. WSAA działało jako seminarium, miejsce wymiany poglądów – inicjatywa, która połączyła wielu ludzi ponad podziałami. Działalność Seminarium pozwoliła na wprowadzenie do dyskursu prawniczego powiewu świeżości oraz efektywności poprzez zachęcanie konkurujących ze sobą „szkół prawniczych” do współpracy oraz wypracowania wspólnych stanowisk.

Ze względu na wzrost liczby podejmowanych działań, pomysłodawcy seminarium od 2016 r. zmierzali do zinstytucjonalizowania oraz sformalizowania jego działalności, co udało się w roku 2018, gdy WSAA zostało zarejestrowane jako fundacja.

Fundator, prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak
Prezes Fundacji WSAA Bartosz Sokołowski

WSAA corocznie organizuje bądź współorganizuje przynajmniej trzy otwarte, ogólnodostępne i ogólnopolskie konferencje naukowe.

W latach ubiegłych były to m.in: „Identyfikacja istoty wartości w administracji publicznej w latach 1997 – 2017. Dwudziestolecie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji” czy konferencja „Polska służba cywilna po 1989 r.” (współorganizowana z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz Radą Służby Publicznej).

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.