Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zmienia przepisy w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Wysokość emerytury podstawowej zostanie wyrównana z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD 450).

Projekt ma rozwiązać trzy problemy:

 • niewystarczający poziom waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych;
 • brak mechanizmu rekompensującego opłacania podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz – działalności rolniczej – pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych;
 • konieczność doprecyzowania przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. poz. 1155) w zakresie rehabilitacji leczniczej (uszczegółowienie definicji osób uprawnionych do renty rodzinnej).

„Projekt ma na celu zmianę przepisów w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł). Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych” – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Premier poinformował, że zmiany te mogą kosztować ponad 2 mld zł.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.