Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Bez kategorii

Na początku przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o świadczeniu wspierającym. Wprowadzi ona zmiany również w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego – osoby, którym przysługuje owo świadczenie, będą mogły pobierać je na starych lub nowych zasadach.

Od początku przyszłego roku opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne będzie mógł zdecydować, na których zasadach chce pobierać świadczenie – na nowych czy starych. Osoba niepełnosprawna po ukończeniu 18 roku życia będzie mogła pobierać natomiast świadczenie wspierające, które będzie funkcjonowało obok innych świadczeń (jak np. renta socjalna) i nie zastąpi ich.

Świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach

Decyzja o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach wiąże się z tym, że opiekun dalej nie będzie on mógł podejmować żadnej pracy i dorobić do świadczenia. Wtedy osoba z niepełnosprawnością, którą się opiekuje nie otrzyma także świadczenia wspierającego. Dla rodziny, która podejmie decyzję o pozostaniu na starych zasadach, nic się nie zmieni w stosunku do obowiązujących dziś przepisów. W każdej chwili jednak opiekun będzie mógł zmienić decyzję i przejść na nowe zasady otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie można pobierać tylko do ukończenia 18 r. ż. dziecka, potem świadczenie wygaśnie. W okresie pobierania owego świadczenie opiekun będzie mógł pracować bez żadnego limitu i dorabiać do świadczenia. Od 18 r. ż. osoba z niepełnosprawnością będzie mogła starać się o świadczenie wspierające, które będzie przypisane bezpośrednio do niej. Od przyszłego roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko w rodzinie.

Świadczenie wspierające nie będzie przysługiwało, jeżeli:

 • osoba uprawniona do świadczenia wspierającego zostanie umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo–leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
 • osoba uprawniona do świadczenia wspierającego uzyska za granicą prawo do świadczenia o podobnym charakterze, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym będą stanowić inaczej;
 • inna osoba będzie uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków z opieką nad osobą uprawnioną do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym będą stanowić inaczej.

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające będzie pobierać bezpośrednio osoba z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, a jego wysokość będzie uzależniona od oceny poziomu potrzeby wsparcia danej osoby. Ocenę wsparcia będą wydawały na wniosek wojewódzkie zespoły ds. orzekania maksymalnie na 7 lat.

Kwota świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej, więc wyniesie:

 • 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów.
 • 180 proc. renty socjalnej – na poziomie od 90 do 94 punktów,
 • 120 proc. renty socjalnej – na poziomie od 85 do 89 punktów,
 • 80 proc. renty socjalnej – na poziomie od 80 do 84 punktów,
 • 60 proc. renty socjalnej – na poziomie od 75 do 79 punktów,
 • 40 proc. renty socjalnej – na poziomie od 70 do 74 punktów. 

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.