Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Bez kategorii

Najwyższa Izba Kontroli zbadała funkcjonowanie CUPT w latach 2020-2022. Wykryto, że podmiot skontrolowany wydał w sposób nieprawidłowy łącznie ponad 6 i pół miliona zł, zadania należące do kompetencji pracowników zlecano na zewnątrz, dodatki specjalne wypłacano za wsteczne okresy.

Wykryte nieprawidłowości

NIK zaznaczyła w informacji pokontrolnej, że niektóre wydatki na funkcjonowanie CUPT poniesiono w sposób niegospodarny i niecelowy, ponieważ część zadań leżących w obowiązkach pracowników Centrum zlecano podmiotom zewnętrznym. Było tak chociażby w przypadku zlecenia wsparcia w dziedzinie komunikacji medialnej, gdzie w biurze CUPT działał powołany do tego wydział. Na takowe zlecenia zewnętrzne wydano ponad 100 tys. zł. Ponadto, jak wskazuje NIK, realizacja zleceń zewnętrznych nie zawsze była rzetelnie monitorowana.

Wbrew przepisom przyznawano również dodatki specjalne dla pracowników – 2/3 z nich przyznano wstecznie.

Jednym z kilku kolejnych nieprawidłowości jest zastosowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kryteriów, które nie gwarantowały wyboru najlepszej cenowo oferty, co poskutkowało wyborem oferty wyższej od najkorzystniejszej o 26 tys. zł.

Podsumowując – CUPT wydało w sposób nieprawidłowy aż 6 428 637,66 zł.

NIK udostępnił następujące wnioski w stosunku do skontrolowanego podmiotu:

 1. Zapewnienie gospodarnego wydatkowania środków publicznych poprzez m.in.:
 2. zaprzestanie zlecania podmiotom zewnętrznym zadań przypisanych komórkom wewnętrznym CUPT, w tym usług polegających na planowaniu i realizacji działań w mediach społecznościowych;
 3. zapewnienie rzetelnego nadzoru nad realizacją zawartych umów w celu wyeliminowania dokonywania płatności za zlecenia nie w pełni lub niewłaściwe zrealizowane;
 4. zaprzestanie przyznawania dodatków specjalnych za okres, który upłynął.
 5. W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – określanie kryteriów oceny ofert i ich wagi tak, aby zapewniały wybór najkorzystniejszej oferty.
 6. Przeprowadzanie analizy gospodarności w zakresie zlecania podmiotom zewnętrznym sporządzenia opracowań, a także dokumentowanie tych analiz zgodnie z obowiązującymi w CUPT regulacjami w tym zakresie.

Źródło: nik.gov.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.