Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Ankiety ewaluacyjne pod koniec semestru lub roku (w zależności od programu przedmiotu) są dokumentem służącym do oceny prowadzącego zajęcia pracownika akademickiego.

Ankiety zawierają oceny studentów dotyczące zajęć i samej osoby prowadzącego. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że ankiety ewaluacyjne nie są dokumentem podlegającym prawu do informacji publicznej i oddalił skargę studenta, któremu nie udzielono informacji o wynikach ankiet.

Rektor odmówił udostępnienia wyników ankiet

Zdaniem rektora ankiety, które są wykonywane przez studentów po zakończeniu roku akademickiego, nie spełniają wymogów informacji publicznej i jako takie nie podlegają prawu do informacji publicznej. Ankiety służą ocenie określonego pracownika, nie są dokumentem końcowym lecz materiałem roboczym, o charakterze wewnętrznym.

Osoba składająca wniosek do WSA podnosiła, że ankiety dotyczą oceny osoby pełniącej funkcję nauczyciela, która jest w myśl obowiązującego prawa osobą pełniącą funkcję publiczną. Zdaniem wnioskodawcy w przypadku tym było to istotne z powodu doniesień o pojawieniu się incydentów dotyczących molestowania i mobbingu wobec studentów uczelni.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odniósł się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w analogicznych sprawach, tj. ujawnienia oceny pracownika służby cywilnej. WSA powołał się na wyrok NSA z dnia 18 września 2018 roku. Zaznaczył, że prawny obowiązek przeprowadzania ww. ocen nie oznacza jednoznacznie, że dokument z takiej oceny staje się informacją publiczną.

Poza tym oryginały arkuszy dotyczących ocen określonych pracowników dołączane są do personalnej teczki pracownika, która zawiera jego akta osobowe. Oznacza to, że ocena taka podlegać musi szczególnej ochrony informacji. Dokument ma charakter czysto wewnętrzny, indywidualny i spersonalizowany, w związku z tym ocena taka związana jest z dobrami osobistymi ocenianego i nie podlega dostępowi do informacji publicznej.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.