Baza wiedzy

Poniższe materiały są bezpłatne i dostępne bez logowania lecz po zalogowaniu masz dostęp do wszystkich pozostałych
Aktualności Baza wiedzy

E-voting rozwiązałby problem frekwencji przy kolejnych wyborach. Propozycje Krajowej Izby Radców Prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych uważa, że wprowadzenie możliwości oddania głosu przez internet na kandydata z okręgu zameldowania głosującego przyczyniłoby się do rozwiązania problemu niskiej frekwencji wyborczej. W tym celu stworzona byłaby specjalna aplikacja, która weryfikowałaby i anonimizowała dane głosującego. KIRP pracuje nad propozycją rozwiązań prawnych.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Rekordowa kwota 1,5 miliarda złotych przekazana organizacjom pożytku publicznego

W 2023 r. z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego półtora miliarda złotych. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, swoje wsparcie przekazało 12,7 mln podatników.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Dostęp do niektórych materiałów archiwalnych dopiero po 70 latach uniemożliwia prowadzenie badań naukowych? Interwencja RPO

Niektóre materiały archiwalne są udostępniane dopiero po upływie 70 lat – m.in. akty notarialne, dokumentacja ksiąg wieczystych i spraw sądowych. Według niektórych naukowców znacznie utrudnia to prowadzenie badań naukowych. RPO wystosował w tej sprawie pismo do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Zbyt szeroki zakres danych osobowych w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego? Interwencja RPO

Osoby korzystające z klubów "Senior+” muszą wypełniać kwestionariusz wywiadu środowiskowego. Wiele osób ma jednak wątpliwości co do zakresu wymaganych w owym kwestionariuszu danych. Zastępca RPO wystąpił w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Branżowe centra umiejętności

Branżowe centra umiejętności będą nowym rodzajem publicznej lub niepublicznej placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także wspierającej współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Zawyżone wynagrodzenia dla członków zarządów i rad nadzorczych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w województwie podlaskim. Kontrola NIK

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przestrzeganie przepisów o zasadach wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych w skontrolowanych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w województwie podlaskim. W sześciu z siedmiu skontrolowanych spółek wynagrodzenia były zawyżone o łącznie prawie milion złotych.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Zasiłek stały będzie wyższy, natomiast kryterium dochodowe pozostanie bez zmian

Zmianę wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Od początku 2024 r. zasiłek stały z pomocy społecznej będzie wynosił od 100 do 1000 tys. zł. Przy ustalaniu jego wysokości będzie brane pod uwagę 130 proc. kryterium dochodowego. Same kryteria dochodowe nie będą jednak wyższe.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Manipulacja przy wysyłkowej sprzedaży suplementów diety – ponad 5 mln zł kary

Spółka Natural Pharmaceuticals oferowała na niektórych stronach internetowych darmową próbkę suplementu diety. Gdy konsument zatwierdzał chęć jej otrzymania, pojawiało się kolejne okno z podobnym komunikatem, który nie dotyczył jednak darmowej próbki, ale rocznego płatnego zapasu produktu wraz z subskrypcją. Prezes UOKiK nałożył na firmę ponad 5 mln zł kary.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Z roku na rok coraz więcej emerytów i rencistów

Według analiz przeprowadzonych przez ZUS w marcu 2023 r. emerytury i renty pobierało prawie 7,9 mln świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek, tj. 77,8% stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2%, natomiast rentę rodzinną 15,1% świadczeniobiorców.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

ChatGPT narusza RODO?

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpatruje skargę dotyczącą ChatGPT, w której skarżący zarzuca firmie OpenAI m.in. przetwarzanie danych w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny oraz brak przejrzystości zasad działania programu.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE

We wrześniu w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE. Jakie zmiany przewidziano?

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Aplikacja mZUS dla Lekarza

Od połowy września dostępna jest aplikacja mobilna mZUS dla Lekarza. Mogą z niej korzystać lekarze i asystenci medyczni, którzy posiadają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.