Baza wiedzy

Poniższe materiały są bezpłatne i dostępne bez logowania lecz po zalogowaniu masz dostęp do wszystkich pozostałych
Aktualności Baza wiedzy

Zbyt szeroki zakres danych osobowych w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego? Interwencja RPO

Osoby korzystające z klubów "Senior+” muszą wypełniać kwestionariusz wywiadu środowiskowego. Wiele osób ma jednak wątpliwości co do zakresu wymaganych w owym kwestionariuszu danych. Zastępca RPO wystąpił w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Branżowe centra umiejętności

Branżowe centra umiejętności będą nowym rodzajem publicznej lub niepublicznej placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także wspierającej współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Zawyżone wynagrodzenia dla członków zarządów i rad nadzorczych w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w województwie podlaskim. Kontrola NIK

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przestrzeganie przepisów o zasadach wynagradzania członków zarządu i rad nadzorczych w skontrolowanych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w województwie podlaskim. W sześciu z siedmiu skontrolowanych spółek wynagrodzenia były zawyżone o łącznie prawie milion złotych.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Zasiłek stały będzie wyższy, natomiast kryterium dochodowe pozostanie bez zmian

Zmianę wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Od początku 2024 r. zasiłek stały z pomocy społecznej będzie wynosił od 100 do 1000 tys. zł. Przy ustalaniu jego wysokości będzie brane pod uwagę 130 proc. kryterium dochodowego. Same kryteria dochodowe nie będą jednak wyższe.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Manipulacja przy wysyłkowej sprzedaży suplementów diety – ponad 5 mln zł kary

Spółka Natural Pharmaceuticals oferowała na niektórych stronach internetowych darmową próbkę suplementu diety. Gdy konsument zatwierdzał chęć jej otrzymania, pojawiało się kolejne okno z podobnym komunikatem, który nie dotyczył jednak darmowej próbki, ale rocznego płatnego zapasu produktu wraz z subskrypcją. Prezes UOKiK nałożył na firmę ponad 5 mln zł kary.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

ChatGPT narusza RODO?

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpatruje skargę dotyczącą ChatGPT, w której skarżący zarzuca firmie OpenAI m.in. przetwarzanie danych w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny oraz brak przejrzystości zasad działania programu.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE

We wrześniu w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE. Jakie zmiany przewidziano?

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Aplikacja mZUS dla Lekarza

Od połowy września dostępna jest aplikacja mobilna mZUS dla Lekarza. Mogą z niej korzystać lekarze i asystenci medyczni, którzy posiadają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Ujawnienie szczegółowych danych wierzycieli. Interwencja RPO

W sierpniu br. media podały informację o ujawnieniu szczegółowych danych osobowych wierzycieli zgłoszonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Ok. 30 tys. osób, które przystąpiły do postępowania wobec Getin Noble Banku, ma dostęp do danych innych kredytobiorców. Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi zarówno zakres udostępnianych danych w ramach dostępu do akt uczestników postępowania, jak i sposób ich zabezpieczenia w KRZ.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Spór o termin zamknięcia kopalni Turów

Prokuratura Krajowa zgłosiła udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zażaleń nie tylko polskich, ale też niemieckich i czeskich organizacji ekologicznych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące kopalni Turów – nie zgodził się on na wstrzymanie decyzji Ministra Klimatu i Środowiska o przedłużeniu dla kopalni koncesji na wydobycie węgla brunatnego do 2044 r. Jak wskazano w oświadczeniu, Prokuratura Krajowa będzie domagać się przed NSA oddalenia zażaleń.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych weszła w życie. Jakie rozwiązania zaproponowano?

12 września br. weszła w życie ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, która ma na celu m.in. odpowiednie zabezpieczenie odpadów stanowiących zagrożenie dla ludzi oraz przywrócenie zdegradowanych terenów do ponownego wykorzystania. 

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

NIK o systemie szkolenia kandydatów na kierowców

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się bliżej polskiemu systemowi szkolenia kandydatów na kierowców. Zdiagnozowała problemy na każdym etapie owego systemu, w tym w jakości samych kursów, pracy instruktorów, w działalności WORD-ów oraz pracy egzaminatorów. Polska od lat zajmuje jedno z ostatnich miejsc w UE pod względem bezpieczeństwa na drogach, a w grupie wiekowej kierowców 18-24 lat jest największy procent sprawców wypadków.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.