Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Regionalna Izba Obrachunkowa (dalej: RIO) wskazała, że wójt gminy Kamieniec powinien zatrudnić osobę na stanowisku sekretarza, ponieważ w chwili obecnej jest wakat. Włodarz twierdził, że urząd bez sekretarza działa prawidłowo, a przy tym gmina oszczędza pieniądze.

Regulamin nie przewiduje sekretarza

Od marca 2019 r. jest wakat na stanowisku sekretarza – tak wskazała kontrola RIO w Poznaniu w gminie Kamieniec (woj. wielkopolskie). „Obowiązujący od dnia 01.04.2019 roku (i nadal) regulamin organizacyjny urzędu nie przewiduje stanowiska sekretarza, co jest niezgodne z art. 5 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych” – taka treść została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z lutego 2021 r.

Wójt dopatrzył się nieścisłości w prawie

Wójt gminy Piotr Halasz złożył wyjaśnienie RIO, że poprzedni sekretarz w marcu 2019 r. przeszedł na emeryturę i postanowił nie obsadzać tego stanowiska. Wójt stwierdził, że ustawodawca w odniesieniu do pozycji ustrojowej sekretarza wykazał się niekonsekwencją. Art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie brzmi następująco: „wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy”.
Piotr Halasz wyjaśnił, że powzięty został koncept stworzenia w urzędzie stanowiska zastępcy wójta. Dodał również, że we wskazanym przepisie możliwość powierzenia zastępcy wójta lub sekretarzowi prowadzenia w imieniu wójta „spraw gminy” obejmuje znacznie szerszy katalog spraw, niż ten wynikający z art. 5 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, który dotyczy wyłącznie sekretarza.

Wójt wydał rozporządzenie wprowadzające stanowisko zastępcy

„Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Z brzmienia powołanego przepisu wynika, że utworzenie stanowiska zastępcy wójta jest obligatoryjne” – zauważył wójt. Wobec tego wprowadził zarządzenie, które likwidowało stanowisko sekretarza gminy, a wprowadzało stanowisko zastępy. „Nie powołując zastępcy, niejako skazałbym gminę na to, iż w czasie mojej nieobecności, np. dłuższej choroby, prezes Rady Ministrów mógłby powołać przypadkową osobę pełniącą funkcję wójta. Dla dobrej organizacji pracy zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, upoważniłem swojego zastępcę i innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu wójta. Podjęte decyzje nie spowodowały obciążenia budżetu gminy, a urząd bez sekretarza funkcjonował i funkcjonuje bez zarzutu” – skwitował wójt.

RIO dało jasny znak, że stanowisko sekretarza gminy powinno zostać obsadzone

RIO przedstawiając ustalenia kontroli wójtowi, wniosła o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, m.in. o dopełnienie kwestii wynikającej z art. 5 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tym przepisem w urzędzie gminy, tworzy się stanowisko sekretarza gminy. „Nabór na wolne stanowisko sekretarza przeprowadzać nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia stanowiska stosownie do wymogu wynikającego z art. 5 ust. 1a ustawy. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków” (art. 5 ust. 1 b ustawy o samorządzie gminnym).

Źródło: www.samorzad.pap.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.