Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Na początku lipca br. Sejm uchwalił przepisy dostosowujące ustawę o referendum ogólnokrajowym do Kodeksu wyborczego tak, aby można było przeprowadzić je w dniu wyborów. Chodzi m.in. o ujednolicenie godzin głosowania oraz możliwości oddania głosu poprzez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

Celem nowelizacji ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym jest dostosowanie rozwiązań, umożliwiających przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej lub wybory do Parlamentu Europejskiego do rozwiązań zawartych w ustawie z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Ustawa o referendum ogólnokrajowym a Kodeks wyborczy

W obecnym stanie prawnym możliwe jest przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, czy też wybór prezydenta. Świadczy o tym chociażby art. 90 ustawy o referendum ogólnokrajowym. W takim przypadku:

 • głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów;
 • zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwych wyborów; zaświadczenie upoważnia do wzięcia udziału we wskazanym w nim głosowaniu w wyborach oraz w odbywającym się w tym samym terminie głosowaniu w referendum;
 • zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów;
 • do kampanii referendalnej stosuje się przepisy rozdziału 6 tej ustawy.

Pomiędzy ustawą o referendum ogólnopolskim a Kodeksem wyborczym jest jednak kilka różnic. Pierwszą z nich są godziny, w których przeprowadzane jest głosowanie:

– w wyborach głosowanie odbywa się w godzinach 7.00 – 21.00

– w referendum ogólnopolskim jednodniowym w godz. 6.00 – 22.00, dwudniowym w godz. 6.00- 20.00

Drugą różnicą jest to, iż w referendum dozwolone jest wyłącznie głosowanie osobiste, a nie przez pełnomocnika, czy też korespondencyjnie.

Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym

Nowelizacja ma na celu zniwelowanie wyżej wymienionych różnic. Najważniejsze zmiany:

 • w wyborach i referendum ogólnokrajowym głosowanie odbywa się w godzinach 7:00 – 21:00;
 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego we właściwych wyborach dotyczy również głosowania korespondencyjnego w referendum;
 • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa we właściwych wyborach dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa sporządzony w związku ze wskazanymi w nim wyborami dotyczy również głosowania w referendum;
 • informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje się w terminach określonych w Kodeksie Wyborczym.

Źródło: Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.