Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Poznaniu przeprowadził czynności analityczno-informacyjne dotyczące nieprawidłowości związanych z rozbudową i przebudową budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W szczególności badano realizację zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku LUW w Gorzowie Wlkp. (etap II)” i wykonania instalacji kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, przez generalnego wykonawcę, w latach 2015-2016. 

Czynności zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy CBA od 22 lipca 2019 r. do 1 grudnia 2020 r.

Analiza zgromadzonej w toku czynności dokumentacji wykazała że kierownik budowy, a także inspektorzy nadzoru budowlanego poświadczyli nieprawdę w dokumentacji budowlanej potwierdzając, że jest ona wykonana zgodnie z projektem budowlanym.

Ustalono ponadto, że rozwiązania przyjęte przez generalnego wykonawcę, w zakresie dotyczącym budowy kanałów wentylacyjnych instalacji oddymiania, zostały zakwestionowane i uznane przez biegłego powołanego przez LUW, jako nieprawidłowe i niezgodne z projektem budowlanym. Generalny wykonawca odstąpił od zatwierdzonego projektu budowlanego i samowolnie zastosował własne rozwiązania zamienne, w wyniku czego stwierdzono nieszczelność kanałów wentylacji oddymiającej. Tym samym doszło do powstanie szkody w majątku zamawiającego w wysokości ok. 4 mln zł, tytułem robót naprawczych.

Stwierdzono także, że urzędnicy LUW w Gorzowie Wielkopolskim odpowiedzialni za prawidłową realizację umów nie dopełnili ciążących na nich obowiązków.

W związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w toku przeprowadzonej analizy CBA skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez ww. osoby.

Zawiadomienie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Informacja prasowa |Centralne Biuro Antykorupcyjne


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.