Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zaprasza na bezpłatny webinar pt. “Wprowadzenie do postępowania sądowo-administracyjnego”, który odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 19:00 na platformie ClickMeeting.

Wydarzenie będzie współorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW.

Postępowanie sądowoadministracyjne w porównaniu z innymi procedurami sądowymi charakteryzuje się odmienną specyfiką, co wskazuje na potrzebę odpowiedniego przygotowania się aplikantów adwokackich, radcowskich, asystentów sędziów, adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych do tego postępowania. Celem publikacji jest praktyczne ujęcie poszczególnych instytucji procesowych. Istotą jest udzielenie wskazówek i przybliżenie praktyki postępowania sądowoadministracyjnego.

Publikacja adresowana jest do aplikantów radcowskich, adwokackich, asystentów sędziów, adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych, dlatego też niewiele miejsca poświęcono na podziały i klasyfikacje doktrynalne, skupiając się głównie na aspekcie praktycznym (czego wyrazem są cytowane orzeczenia sądowe). W swoim zamierzeniu pozycja powinna pomóc tym osobom poruszać się sprawnie i rzeczowo w kwestiach proceduralnych postępowania sądowoadministracyjnego.

W opracowaniu uwzględniono nowelizację ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dokonaną ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Jak wskazuje ustawodawca, celem zmian jest usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym. Proponowane zmiany wiążą się z uwzględnieniem ustaleń Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi. Ponadto nowelizacja zmierza do wyeliminowania rozbieżności w obecnym orzecznictwie sądowym dotyczącym wykładni przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zapewne praktyka pokaże, na ile wprowadzone zmiany rzeczywiście spełnią pokrywane w nich oczekiwania.

Autorzy fragmentu: Babiarz Stefan (red.), Aromiński Konrad

Webinar rozpocznie się o godzinie 19:00. Pierwsza godzina będzie należała do naszego prelegenta, który omówi przedmiotowe zagadnienie. Następne 30 minut przeznaczone będzie na pytanie, które będzie można zadać poprzez czat.

Prelegentem będzie dr Robert Suwaj, prof. PW

dr hab. – Robert Suwaj, prof. PW – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej; specjalista z zakresu prawa procedur administracyjnych; autor publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej.

Webinar będzie przeprowadzony za pomocą platformy Clickmeeting.

Link do wydarzenia na Facebook – https://www.facebook.com/events/754789052074995?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Link do formularza rejestracyjnego – https://docs.google.com/forms/d/1DLrbHeYyL6-9ClIk2yC3198hGZmTtvVaq0T7CsDZWuI/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0nZNW7_QEv5TNRd2UABCL5-VY3NRgf0flpWrQHHZDx3JHMGs9YGNYl2vk

Bezpośredni link do webinaru – https://fundacjawsaa.clickmeeting.com/wprowadzenie-do-postepowania-sadowo-administracyjnego?_ga=2.51823466.274295807.1647885688-1426550473.1634143826&fbclid=IwAR399Ksf0KBZy60dIWyxb1FB0_M9sa1Q8zgtm0OmL3acqV5A8iANomvk840


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.