Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zaprasza na bezpłatny webinar pt. “Rola służb specjalnych w rozpoznawaniu, zapobieganiu i wykrywaniu przestępczości”, który odbędzie się 1 marca o godzinie 19:00 na platformie ClickMeeting.

Wydarzenie będzie współorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW.

Proces rozszerzania funkcjonalnego zakresu pojęcia bezpieczeństwo państwa skutkuje, w wymiarze organizacyjnym, rozszerzeniem zakresu upoważnień do podejmowania tajnych działań wobec większej grupy instytucji państwa. Jednocześnie każde działanie organów państwa wobec jednostek i podmiotów prawnych niepaństwowych powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Stosunki między państwem i jego organami a obywatelami powinny być poddane określonym zasadom.

Pierwszą z nich jest zagwarantowanie obywatelom (podmiotom prawnym) ładu prawnego stanowionego przez organy państwowe. Zasada państwa prawnego zawiera się w adekwatności ingerencji prawnej w życie społeczne, zwłaszcza w sferę wolności obywateli. Reguła obowiązująca w państwie polega na ochronie praw legalnie nabytych. Jedną z istotnych cech państwa jest konstytucjonalizacja relacji pomiędzy państwem a jednostką, pozostająca w zasięgu bezpośredniego gwarantowania wolności i praw człowieka i obywatela na terytorium danego państwa.

Służby specjalne należy usytuować w strukturze państwa jako organu pełniącego przede wszystkim funkcję bezpieczeństwa wewnętrznego. W każdym państwie na system instytucjonalny bezpieczeństwa wewnętrznego składają się organy i urzędy o właściwości ogólnej, dla których zadania dotyczące tego rodzaju bezpieczeństwa stanowią jedną z wielu ról pełnionych w państwie, a także instytucje i organy wyspecjalizowane, dla których bezpieczeństwo wewnętrzne oznacza główny zakres zadań.

Każda z istniejących w Polsce służb specjalnych, takich jak ABW, AW, CBA, SWW czy SKW, została wyodrębniona instytucjonalnie i prawnie. Podstawową funkcją służb specjalnych w organizacji państwowej jest gwarantowanie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa jako całości oraz obywateli. Poszczególnym służbom przypisano, na podstawie aktów prawnych, określone funkcje i zadania, które sprowadzają się ogólnie do ochrony państwa przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Jak już zostało wspomniane, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego należy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach dbania o wewnętrzny ład w państwie ABW realizuje funkcje analityczno-informacyjne, dochodzeniowo- -śledcze, ochronno-kontrolne, jak również operacyjno-rozpoznawcze. Wymóg czasów powoduje, że służby specjalne biorą również udział w walce gospodarczej, wykonując zadania o charakterze ofensywnym i defensywnym. Pozyskują i przedkładają uprawnionym podmiotom informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa między innymi ekonomicznego i międzynarodowej pozycji państwa. Ponadto prowadzą działania, których celem jest rozpoznawanie możliwych przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa i zapobieganie im..

Webinar rozpocznie się o godzinie 19:00. Pierwsza godzina będzie należała do naszego prelegenta, który omówi przedmiotowe zagadnienie. Następne 30 minut przeznaczone będzie na pytanie, które będzie można zadać poprzez czat.

Prelegentem będzie dr Paweł Czarnecki

Dr Paweł Czarnecki – adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ, w latach 2010-2015 asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ; od 2005 r. kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, od 2017 r. wpisany na listę mediatorów w sprawach karnych przy SO w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ (2006 r.), natomiast 10 grudnia 2012 r. uzyskał na WPiA UJ stopień doktora nauk prawnych po przedstawieniu rozprawy doktorskiej „Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego”. (promotor prof. dr hab. Piotr Hofmański). Wieloletni Trener drużyny WPIA UJ na ogólnopolskim konkursie wiedzy z postępowania karnego (od 2013 r.) oraz trener drużyny uniwersyteckiej Nuremberg Moot Court (od 2020).

Webinar będzie przeprowadzony za pomocą platformy Clickmeeting.

Link do wydarzenia na Facebook – https://www.facebook.com/events/489138439543095

Link do formularza rejestracyjnego – https://docs.google.com/forms/d/1y3anHcr5v0ID_neGXEYBAzr2374AnbggF_RakJug0ug/edit

Bezpośredni link do webinaru – https://fundacjawsaa.clickmeeting.com/rola-sluzb-specjalnych-w-rozpoznawaniu-zapobieganiu-i-wykrywaniu-przestepczosci?_ga=2.175004642.1938852713.1643884255-1426550473.1634143826&fbclid=IwAR1GvNQnyr3OHlo2VMIFOQSJLGKCkpTYA40wGcBsVxblLeq1QH3D-_YP4o4


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.