Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zaprasza na bezpłatny webinar pt. “Otwarte dane i ich ponowne wykorzystywanie”, który odbędzie się 9 marca o godzinie 19:00 na platformie ClickMeeting.

Wydarzenie będzie współorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW.

Z wprowadzenie książki dr hab. Piotra Sitniewskiego „Otwarte dane i ponowne wykorzystanie”:

Dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu prawa do ponownego wykorzystywania (ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, wcześniej rozdział 2a ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej), nie pozwalają zakładać nagłego, nieoczekiwanego wzrostu zainteresowania się ponownym wykorzystywaniem na skutek wejścia w życie ustawy z 11.8.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ponowne wykorzystywanie ma szanse stać się prawem bardziej masowym pod warunkiem, że w tym zakresie aktywnością wykaże się sama administracja lub też zostaną stworzone nowe mechanizmy, mogące zachęcić do ponownego wykorzystywania sektor prywatny. Stworzenie mechanizmu pozyskiwania danych dynamicznych, objęcie ustawą również podmiotów prywatnych, powołanie sieci pełnomocników do spraw otwartości danych – to rozwiązania pozwalające mieć nadzieję na poprawę w tym zakresie. Podstawową przyczyną, która powodowała, że ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie stało się dotychczas uprawnieniem masowym jest fakt, że postępowanie w zakresie ponownego wykorzystywania jest sformalizowane, w przeciwieństwie do niesformalizowanego postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej. O wiele trudniej jest złożyć wniosek o ponowne wykorzystywanie, a dość łatwo można złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Z tego też powodu nie dziwi fakt, że bardzo często podmioty pragnące pozyskać informacje w celach komercyjnych wykorzystują do tego tryb ustawy o dostępie do informacji publicznej, który jest łatwiejszy i dużo bardziej zrozumiały. Jest to
zjawisko powszechne i zauważalne na każdym szczeblu funkcjonowania administracji publicznej i na kanwie tego typu zdarzeń pojawiają się teorie o nadużywaniu trybu dostępu do informacji, z którymi w pełni się zgadzam.

Paradoksalnie jednak to ponowne wykorzystywanie daje szersze możliwości pozyskiwania informacji publicznych przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze – informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, natomiast informacja publiczna to każda informacja o sprawach publicznych. To co jest informacją publiczną na pewno jest informacją sektora publicznego, ale nie zawsze informacja sektora publicznego może być uznana za informację publiczną, co potwierdzają niektóre składy orzekające sądów administracyjnych. W pełni zgadzam się z takim zestawieniem tych pojęć i pragnę podkreślić, że to rozróżnienie świadczy o ogromnym potencjale, jakie niesie ze sobą ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Po drugie – w obszarze ponownego wykorzystywania nie funkcjonuje pojęcie dokumentu wewnętrznego (zob. wyr. TK z 13.11.2013 r.,
P 25/12, Legalis), ani nie występuję szeroka, różnorodna „sieć linii orzeczniczych” sądów administracyjnych, które jednak zawężają pojęcie informacji publicznej. Na marginesie należy dodać, że w obszarze prawa do informacji oczekuje na rozpatrzenie wniosek I Prezes SN, złożony do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją RP kilku ważnych przepisów ustawy o dostępie do informacji (sygn. sprawy K 1/21).

Zakładając, że ponowne wykorzystywanie zaczęłoby się stawać prawem powszechnie stosowanym, może dojść do sytuacji zmarginalizowania procedury dostępowej, inicjowanej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Takiej sytuacji nie można wykluczyć i jest ona dość realna, tym bardziej, jeżeli wskutek wspomnianego orzeczenia TK tryb prawa do informacji utraci na znaczeniu.

Podsumowując, wzajemne oddziaływanie na siebie obu tych uprawnień informacyjnych jest fascynującym obszarem do obserwacji, i być może pozwoli uznać ostatecznie, że stworzone zostało zbyt wiele bytów prawnych i procedur. Ponowne wykorzystywanie wraz z nowymi rozwiązaniami, jakie przyniosła ustawa o otwartych danych, powinno być na bieżąco obserwowane pod kątem słuszności tych rozwiązań, a przede wszystkim ich kompatybilności z oczekiwaniami podmiotów rynku, nastawionych na pozyskiwanie danych w celu osiągnięcia określonego przysporzenia ekonomicznego.

Webinar rozpocznie się o godzinie 19:00. Pierwsza godzina będzie należała do naszego prelegenta, który omówi przedmiotowe zagadnienie. Następne 30 minut przeznaczone będzie na pytanie, które będzie można zadać poprzez czat.

Prelegentem będzie dr hab. Piotr Sitniewski

Piotr Sitniewski – doktor habilitowany nauk prawnych; wykładowca akademicki z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego, rozwiązań prawnych o charakterze antykorupcyjnym; prowadzi szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej skierowane m.in. do członków korpusu Służby Cywilnej; były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku; członek Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2008-2012), obecnie ekspert PKA; autor wielu publikacji z dziedziny jawności życia publicznego, w tym komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Webinar będzie przeprowadzony za pomocą platformy Clickmeeting.

Link do wydarzenia na Facebook – https://www.facebook.com/events/219065110347243

Link do formularza rejestracyjnego – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr2C87qu1f8YSUC1OyiFsXEUfIReCNltenQTmcfQbx6Rj6ZA/viewform

Bezpośredni link do webinaru – https://fundacjawsaa.clickmeeting.com/otwarte-dane-i-ponowne-wykorzystywanie?_ga=2.6547835.830951645.1642931840-1426550473.1634143826


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.