Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zaprasza na bezpłatny webinar pt. “Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej”, który odbędzie się 8 grudnia o godzinie 19:00 na platformie ClickMeeting.

Ochrona obywateli przed skutkami bezprawnych zachowań władzy publicznej należy do niezwykle ważnych, aktualnych i godnych omówienia problemów z dziedziny prawa cywilnego, które wiążą się jednocześnie z prawem administracyjnym i prawem konstytucyjnym. W istocie chodzi tu bowiem o gwarancję praw człowieka i obywatela oraz realizację zasady demokratycznego państwa prawnego.

Regulacja odpowiedzialności władzy publicznej stanowi wyznacznik praworządności danego państwa. Zapewnia ochronę przed bezprawnym zachowaniem funkcjonariuszy publicznych i jest prawem człowieka, niezależnie od faktu posiadania obywatelstwa. Problematyka odpowiedzialności władzy publicznej poddawana była – począwszy od konstytucji marcowej z 1921 r., a skończywszy na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. – gruntownym przemianom również w związku ze zmianami ustrojowymi, które zaowocowały unormowaniem tego problemu w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Należy jednocześnie podkreślić, że problematyka odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego przy wykonywaniu władzy publicznej, mimo że była i jest omawiana w piśmiennictwie polskim przez konstytucjonalistów i cywilistów, będących przedstawicielami doktryny i judykatury, pozostaje nader istotnym problemem nie tyle z punktu widzenia dogmatyki prawa, ile przede wszystkim praktyki życia codziennego i w związku z tym wymaga przedstawienia i omówienia.

Z dniem 17 października 1997 r. weszła w życie Konstytucja RP z 2 kwietnia tegoż roku, która w art. 77 ust. 1 przyznała każdemu prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Podjęta wówczas w doktrynie ożywiona dyskusja na temat charakteru prawnego tego przepisu doprowadziła do ugruntowania się stanowiska, zgodnie z którym nie stanowi on proklamacji zasady odpowiedzialności władzy publicznej, lecz posiada własną treść normatywną i w sposób samodzielny określa przesłanki naprawienia szkód doznanych ze strony państwa.

Zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej nabrało także istotnego znaczenia w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Naszym prelegentem będzie dr Zbigniew Więckowski – doktor nauk prawnych, z-ca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; stypendysta Narodowego Centrum Nauki, Grantów norweskich, FRSE. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu prawnych aspektów leków biologicznych, nowych technologii i prawa własności intelektualnej. Od 2007 r. zawodowo związany z branżą farmaceutyczną, przez ponad cztery lata (w tym trzy na stanowisku dyrektora ds. logistyki) pracował w spółce świadczącej usługi dystrybucji farmaceutycznej.

Webinar będzie przeprowadzony za pomocą platformy Clickmeeting.

Link do wydarzenia na Facebook – https://www.facebook.com/events/284499923599220

Link do formularza rejestracyjnego – https://docs.google.com/forms/d/10GWcIVkqiDVyV5LSOf6Ax5nDogHbObxCsezO675Vr_U/edit?fbclid=IwAR3sa0keVHvU-ItIbYk8wJlP77O4J1sLwA_91XibezjdpaYsZDssSs74gDU

Bezpośredni link do webinaru – https://fundacjawsaa.clickmeeting.com/odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-wladzy-publicznej?fbclid=IwAR2eTsZaqm257mnTBuxoko787PmDqQ1d7z1ZqnD-g7Uz4xQ4Qli8c706YjQ


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.