Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zaprasza na bezpłatny webinar pt. “Korupcja i nadużycia wyborcze”, który odbędzie się 22 marca o godzinie 19:00 na platformie ClickMeeting.

Wydarzenie będzie współorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW.

Korupcja polityczna jest zjawiskiem mogącym wpływać na proces rozliczalności wertykalnej. Jej oddziaływanie jest związane z wpływem na 3 komponenty: informacyjny, ewaluacyjny i administracyjny. Rządzący na poziomie lokalnym mogą osłabiać efekty rozliczalności wertykalnej, wpływając na jej przebieg. W przypadku wystąpienia korupcji politycznej najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania efektywności rozliczalności wertykalnej jest instrumentalne kreowanie komponentu informacyjnego.

Odbywa się ono poprzez asymetrię informacyjną i zarządzanie niepewnością komunikacyjną. W przypadku komponentu ewaluacyjnego mechanizm osłabiania rozliczalności zakłada odejście od modelu głosowania ekonomicznego na rzeczy aksjologicznego lub socjotropicznego.

Relatywnie najsłabsze możliwości osłabiania procesu rozliczalności wertykalnej występują w przypadku komponentu administracyjnego i odwołują się do intencjonalnych zmian elementów systemu wyborczego.

Webinar rozpocznie się o godzinie 19:00. Pierwsza godzina będzie należała do naszego prelegenta, który omówi przedmiotowe zagadnienie. Następne 30 minut przeznaczone będzie na pytanie, które będzie można zadać poprzez czat.

Prelegentem będzie dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ

Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 7 monografii oraz 18 redakcji naukowych publikacji zwartych. Założyciel Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, Fundacji Akademickiej IPSO ORDO, czasopisma Political Preferences i Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020 – 2023. Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji w Senacie Uniwersytetu Śląskiego. Członek rady naukowej Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych. Ekspert Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. Prezes katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w latach 2008-2014.

Twórca Zintegrowanego Systemu Zabezpieczenia Antykorupcyjnego (ZSZA), wdrażanego w administracji, samorządzie terytorialnym, przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, realizującego założenia Rządowej Strategii Przeciwdziałania Korupcji. Wprowadził do międzynarodowego dyskursu naukowego innowacyjne empiryczne narzędzie do badania poziomu deformacji politycznej reprezentacji (Congruent Representation), uzyskiwanej w wyniku przeprowadzonych wyborów powszechnych. Ekspert w wiodącym europejskim programie badawczym EUvox, analizującym zależności przestrzennych teorii głosowania, realizowanym we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ekspert w projekcie EPAC – Expert Survey on Ethnonationalism in Party Competition, realizowanym przez Universität Konstanz i University of Bern. Członek American Political Sciences Associations, Religious Research Association, European Consortium for Political Research oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Webinar będzie przeprowadzony za pomocą platformy Clickmeeting.

Link do wydarzenia na Facebook – https://www.facebook.com/events/277549621145115?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Link do formularza rejestracyjnego – https://docs.google.com/forms/d/13GZo75REPNmD4wJQbHGFO1-sDz4ToelS4AKtCTdQAm8/edit

Bezpośredni link do webinaru – https://fundacjawsaa.clickmeeting.com/korupcja-i-naduzycia-wyborcze?_ga=2.147493940.2099165387.1644337874-1426550473.1634143826


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.