Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Umowy najmu i dzierżawy uregulowane zostały w kodeksie cywilnym. Niestety często z zakończeniem tych kontraktów wiąże się szereg problemów. Warto pamiętać o tym, aby zawrzeć umowę na piśmie i jasno określić prawa oraz obowiązki stron – również te związane z zakończeniem umowy.

Podczas finalizacji najmu lub dzierżawy należy mieć na uwadze charakter każdej z tych umów, dokładną treść zawartego kontraktu oraz prawa i obowiązki obu stron.

Zgodnie z art. 659 par. 1 kodeksu cywilnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Poza tym warto pamiętać, że:

 • wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu;
 • drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę;
 • jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

W przypadku dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 par. 1 k.c.).

Wraz z zakończeniem umowy najmu lub dzierżawy strony mają następujące prawa i obowiązki:

 • dzierżawca lub najemca mają obowiązek zwrócić przedmiot umowy jej właścicielowi w stanie niepogorszonym. Jeżeli przedmiotem kontraktu była nieruchomość, należy na powrót umożliwić właścicielowi pełne korzystne z niej, np. poprzez zabranie swoich rzeczy i oddanie kluczy;
 • wraz z zakończeniem najmu należy rozliczyć czynsz, zwłaszcza, gdy powstały jakieś zaległości w jego spłacie;
 • gdyby przedmiot najmu uległ pogorszeniu, należy ustalić, kto odpowiada za przywrócenie stanu poprzedniego. Przeważnie będzie to dzierżawca lub najemca. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których szkody wynikają z jego winy;
 • obok czynszu należy rozliczyć także wszelkie nakłady poczynione na rzecz przedmiotu omawianych tu omów. Przeważnie dzierżawca lub najemca ma prawo żądać tu określonych płatności od właściciela.

Źródło: Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.