Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Regulamin Łazienek Królewskich w Warszawie zakazuje wprowadzania do ogrodu zwierząt domowych. Biuro RPO zwraca się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zbadanie zgodności tych przepisów regulaminu z prawem.

Do RPO wpłynęła skarga na regulamin ogrodu Łazienek Królewskichzakazuje on wprowadzania zwierząt domowych na teren tegoż ogrodu. Skarżący wskazuje, że wykracza to poza standardy dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności obywatelskie właścicieli zwierząt domowych.

Jak wskazuje biuro RPO, regulamin ogrodu Łazienek Królewskich jest załącznikiem do zarządzenia Nr 29/2019 Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie z 25 kwietnia 2019 r. wydanego na podstawie Statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, nadanego zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 grudnia 2017 r. Zarządzenia i regulaminy są aktem kierownictwa wewnętrznego, powinny więc zawierać unormowania kierowane wyłącznie do podmiotów, które są mu podporządkowane organizacyjnie lub służbowo.

– Skoro akty prawa wewnętrznego obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi je wydającemu, to nie mogą one zawierać norm kształtujących sytuację prawną wszystkich kategorii adresatów, w tym obywateli, którzy nie są zależni od tego organu. Akty prawa wewnętrznego nie mogą regulować zagadnień, które zostały zarezerwowane dla materii ustawy, rozporządzenia albo aktu prawa miejscowego, a przez to nie mogą również ingerować w wolności i prawa jednostki działającej poza sferą objętą podległością organizacyjną – wskazuje Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski. Zaznacza również, że unormowania zawarte w omawianym regulaminie mają charakter powszechnie obowiązujący, a zatem są sprzeczne z art. 93 ust. 1 Konstytucji.

Piotr Mierzejewski zwraca się więc do dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Piotra Szpanowskiego o zbadanie zgodności tych przepisów regulaminu z prawem.

Źródło: bip.brpo.gov.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.