Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

W grudniu 2022 r. przyjęto ustawę, na mocy której wzmocnione zostaną kompetencje Rzecznika Finansowego i powstanie Fundusz Edukacji Finansowej. Jakie cele przyświecają tym zmianom?

4 listopada 2022 r. Sejm uchwalił projekt zmiany ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym oraz zmiany niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2703). 1 grudnia natomiast miało miejsce głosowanie nad ustawą Senatu, który zaproponował 12 poprawek – 10 z nich przyjęto, 2 zostały odrzucone.

Według wiceministra finansów Piotra Patkowskiego ustawa ta ma na celu uporządkowanie kwestii dotyczących wydawania środków z Funduszu Edukacji Finansowej. Wiceminister wskazał również, że w funduszu jest obecnie ok. 100 mln zł, ale nie można z nich korzystać, ponieważ nie ma dysponenta funduszu, a ponadto większość środków jest nieprawomocnie zasądzona.

Nowe przepisy zakładają m.in. wzmocnienie kompetencji Rzecznika Finansowego – będzie on mógł występować w postępowaniach cywilnych klientów instytucji finansowych a także ich spadkobierców.

Funduszem Edukacji Finansowej zarządzać będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych. O wyborze zdań, które będą finansowane ze środków FEF, decydować ma Rada Edukacji Finansowej, w której skład będą wchodzić: przedstawiciele resortu finansów i edukacji, przedstawiciele Rzecznika Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju.

Przyjęte zmiany pozwolą m.in. na skuteczne inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie (np. poprzez dofinansowanie) działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie finansów, czy też ochrony interesów klientów rynku finansowego.

Ustawa ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/ustawa-wzmacniajaca-kompetencje-rzecznika-finansowego,518057.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.