Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

22 lipca 2022 r. przegłosowana została w Sejmie ustawa dotycząca m.in. podwyższenia kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Osoba, która umyślnie popełniła tego typu przestępstwo, zapłaci nawet do 10 mln zł.

Nowelizacja ustawy dotyczącej kar za działanie przeciw środowisku powstała w odpowiedzi na zauważalny wzrost liczby takich przestępstw. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznaczyło, że dotychczasowy wymiar kar był niewystarczający i nie powstrzymywał przestępców.

Jak od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy będą wyglądały kary za przestępstwa przeciw środowisku?

 1. Gdy sąd stwierdzi, że sprawca popełnił przestępstwo umyślnie, będzie miał obowiązek orzec wobec niego nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Środki te trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Za spowodowanie zniszczeń w świecie roślin lub zwierząt w znacznym wymiarze przestępcy będzie grozić kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
 3. W przypadku spowodowania istotnej szkody w świecie objętych ochroną roślin, zwierząt, grzybów i ich siedlisk, grozić będzie kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 4. Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat grozi przestępcom, którzy dopuścili się zanieczyszczenia wody, powietrza lub ziemi niebezpieczną substancją, czy też promieniowaniem jonizującym.
 5. Za nielegalne składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów mogących wyrządzić szkodę środowisku oraz zagrażać zdrowiu człowieka, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
 6. Osoba, która dopuści się wypalania m.in. gruntów rolnych, zostanie ukarana grzywną w wysokości do 30 tys. zł.
 7. Za zaśmiecanie miejsc publicznych grozi kara od 500 zł do 5 tys. zł.
 8. Nielegalne przewożenie odpadów niebezpiecznych ukarane zostanie pozbawieniem wolności od 2 do 12 lat.

W nowej ustawie został zawarty także zapis dotyczący zwiększenia kompetencji Inspektorów Ochrony Środowiska. Nie będą musieli oni okazywać legitymacji podczas czynności polegających m.in. na gromadzeniu materiału dowodowego w przypadku podejrzeń o popełnieniu przestępstwa.

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/wyzsze-kary-za-zanieczyszczenie-srodowiska,515709.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.