Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Na stronie internetowej Prawo.pl opublikowano wywiad przeprowadzony z sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwestrem Marciniakiem. Poruszone zostały w nim kwestie m.in. oczekiwania na rozpatrzenie skargi przez NSA, obsadzania sędziów, formy przeprowadzania rozpraw.

Pierwsze pytanie dotyczyło Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Wiesława Moczydło zapytała m.in. o liczbę orzeczeń znajdujących się w wymienionej bazie.

„W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dostępnej bezpłatnie dla każdego zainteresowanego w Internecie, znajduje się obecnie blisko 2 miliony orzeczeń, z czego ok. 330 tysięcy to orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sądy administracyjne jako pierwszy pion sądownictwa w Polsce już w 2007 roku udostępniły powszechnie zanonimizowany całokształt swojego orzecznictwa. Pełni on do dziś istotną funkcję edukacyjną, m. in. dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy przygotowują na podstawie bazy orzeczeń różnego rodzaju prace naukowe i analizy. Jest to również nieocenione źródło wiedzy dla stron postępowań przed sądami administracyjnymi i ich pełnomocników. Na jego podstawie mogą oni poznać sposób, w jaki rozpoznawane są sprawy sądowe dotyczące konkretnych zagadnień prawnych.” – odpowiada sędzia Marciniak.

Kolejną kwestią, która poruszona została podczas rozmowy, był czas oczekiwania na rozpatrzenie skargi w NSA. Sędzia Marciniak odpowiedział, że według najnowszych danych na koniec pierwszego półrocza 2022 r. w NSA na rozpoznanie oczekiwało 33 339 spraw, z czego 7 933 oczekiwało na rozpoznanie od 2 do 3 lat, a 3 830 powyżej 3 lat.

Padło również pytanie dotyczące nieobsadzonych stanowisk sędziowskich w NSA. Prowadząca wywiad zapytała, czym jest to spowodowane. Gość wywiadu odpowiedział następująco:

Aktualnie nieobsadzonych pozostaje 19 stanowisk sędziów NSA, co przy liczbie 127 etatów stanowi wakaty na poziomie ok. 15 procent. Na ten stan rzeczy składa się kilka czynników, m. in. czas trwania procedur przed Krajową Radą Sądownictwa, czas procedur odwoławczych od uchwał KRS w przedmiocie powołania na urząd sędziego NSA, które toczą się przed Sądem Najwyższym oraz czas oczekiwania wybranego przez KRS kandydata na powołanie przez Prezydenta RP. Są to okoliczności pozostające poza zakresem działania NSA i jego organów. Wydaje się jednak, że w ostatnich miesiącach proces obejmowania dotychczas nieobsadzonych stanowisk sędziów NSA znacząco przyspieszył.”

Jedno z kolejnych pytań dotyczyło formy przeprowadzania rozpraw w sądach administracyjnych.

„Rozpraw stacjonarnych obecnie nie prowadzi się z uwagi na przepisy ustawy, które zasadniczo to uniemożliwiają. Sprawy rozstrzygane są na posiedzeniach niejawnych lub rozprawach zdalnych, których jest coraz więcej. Statystycznie, w pierwszym półroczu 2022 r. z 7 874 rozpoznanych w NSA skarg kasacyjnych, 1 989 rozpoznano na rozprawie zdalnej a 5 885 na posiedzeniu niejawnym.” – odpowiada gość wywiadu.

Cały wywiad przeprowadzony przez Wiesławę Moczydło można znaleźć na stronie internetowej Prawo.pl

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/rozprawy-niejawne-ratunkiem-na-szybsze-rozpatrzenie-sporu-w-nsa,516775.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.