Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

W Drobinie ponownie dojdzie do kolejnych wyborów na stanowisko burmistrza. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Płocku, unieważniając wynik poprzednich wyborów, w których dwoma głosami wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Sykulski z kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztofem Wielcem.

Wynik wyborów we wrześniu 2020 r.

Ponowne wybory na burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie było spowodowane tragiczną śmiercią Andrzeja Samoraja, który swój urząd piastował od 2014 r. Do wyborów stanęło dwóch kandydatów: Krzysztof Wielec z Polskiego Stronnictwa Ludowego będący radnym powiatu płockiego, oraz Grzegorz Szykulski z Prawa i Sprawiedliwości, który pełnił obowiązki burmistrza po śmierci Andrzeja Samoraja.

W wyborach, które odbyły się 13 września 2020 zwyciężył Grzegorz Szykulski, zdobywając ich 1460. Krzysztof Wielec przegrał tylko o dwa głosy, zdobył ich 1458. W protokole stwierdzono, że 2960 kart było ważnych, a 42 głosy okazały się nieważne (najwięcej z powodu niepostawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata). Frekwencja wyniosła 47,65 %.

Protest wyborczy mieszkańców i wyrok sądu pierwszej instancji

Mieszkańcy Drobina nie byli przekonani, co do prawidłowego przebiegu zorganizowanych wyborów, dlatego wnieśli protest wyborczy dotyczący m.in. niedotrzymania terminów w przypadku 6 pakietów do głosowania korespondencyjnego dla osób, będących wówczas w izolacji domowej, a także zwrócili uwagę na błędy w Obwodowych Komisjach Wyborczych. W październiku 2020 r. Sąd Okręgowy w Płocku unieważnił wynik wyborów, uwzględniając protest mieszkańców. W tej kwestii wypowiedziała się rzeczniczka płockiego Sądu Iwona Wiśniewska-Bartoszewska wyjaśniając, że „podstawą decyzji sądu o unieważnieniu wyborów było przede wszystkim to, że przy siedmiu głosach, które zostały uznane za nieważne, różnica między kandydatami wyniosła ostatecznie dwa głosy. Z tego powodu sąd uznał, że głosowanie należy powtórzyć”. Sąd uznał, iż wybory należy powtórzyć, a od jego decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Komitet Wyborczy Grzegorza Szykulskiego skorzystał z tego, że wyrok sądu pierwszej instancji był nieprawomocny i odwołał się do sądu wyższej instancji. W dniu 26 stycznia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi unieważnił wybory w Drobinie, tym samym potwierdzając wyrok Sądu Okręgowego w Płocku. Główną przyczyną do podjęcia takiej decyzji były stwierdzone uchybienia, które w obliczu tak mikroskopijnej różnicy zdobytych głosów między kandydatami, mogły mieć wpływ na ostateczny wynik.

Komentarz wicemarszałka Sejmu

Do wyroku sąd drugiej instancji odniósł się poseł PSL Piotr Zgorzelski stwierdzając, że „wybory, w których kilkoma głosami wygrał kandydat z ramienia PiS, nie zostały przeprowadzone należycie. W związku z powyższym mieszkańcy Miasta i Gminy Drobin będą ponownie wybierać swojego burmistrza”.

Omawiana sytuacja jest przykładem właściwego wykorzystania konstytucyjnych uprawnień przez obywateli. Dzięki temu mieszkańcy Gminy Drobin będę mieli okazję wybrać swojego przedstawiciela w sposób należyty bez żadnych uchybień.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.