Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Gmina będąca właścicielem mieszkania komunalnego pozwała do sądu o zapłatę należności babcię, będącą wcześniej najemczynią lokalu, jej córkę oraz zamieszkujące w lokalu wnuczki.

„Dochodzone należności obejmowały odszkodowanie za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego” – przekazano. Nie zauważono, że w momencie składania pozwu dwie wnuczki były dziećmi. „Nie sprawdził tego również sąd rejonowy, który wydał nakaz zapłaty obejmujący całą dochodzoną pozwem kwotę” napisało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dłużnikom nie udało się skutecznie zaskarżyć nakazu zapłaty, co poskutkowało uprawomocnieniem wyroku. W następstwie gmina wystąpiła o nadanie klauzuli wykonalności.

Ustawa o ochronie praw lokatorów nie zawęża odpowiedzialności za długi jedynie do osób dorosłych, jednak powinna uwzględniać zasady wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącej o ochronie dobra dziecka.

„Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby w konsekwencji do sytuacji, w której dzieci uzyskujące pełnoletniość wchodziłyby w dorosłe życie z długiem wynikającym z czynności lub zaniechania ich dorosłych opiekunów, którzy w dacie powstania tego długu zobowiązani byli jednocześnie do dostarczania dzieciom środków utrzymania” – napisał Rzecznik.

Z tego względu jak relacjonuje RPO – zaskarżony nakaz zapłaty stanowi przykład orzeczenia rażąco niesprawiedliwego, łamiącego elementarne standardy demokratycznego państwa prawnego. „To zaś przemawia za odstąpieniem od zasady stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych” – skazał uzasadniając złożenie skargi nadzwyczajnej.

Dotychczas Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego ponad 80 skarg nadzwyczajnych, z czego około 20 zostało rozpoznanych.

Źródło Dziennik Gazety Prawnej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8326521,skarga-nadzwyczajna-rpo-dlug-mieszkaniowy.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.