Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Aktywni lokalnie

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji w ramach programu „Administracja pod kontrolą” ogłasza konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe, w tym: vouchery szkoleniowe służące profesjonalizacji działań organizacji oraz sprzęt elektroniczny. Łączna pula nagród wynosi 21 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest wybór najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych, które zostały zorganizowane w okresie od 1 maja 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. W celu kwalifikacji do konkursu, inicjatywa musi spełniać jedno z trzech podanych niżej kryteriów:

a) zwiększać świadomość prawną obywateli;

b) przeciwdziałać przyczynom przestępczości;

c) promować rozwój instytucji społecznej kontroli administracji publicznej.

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji pragnie docenić podmioty, które działają na rzecz dobrej administracji, rozwoju edukacji prawnej obywateli, przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz promowanie rozwoju społecznej kontroli administracji publicznej. Uważamy, że wyżej omawiane aspekty życia społecznego są istotą demokratycznego państwa prawnego. Co więcej rozwinięte społeczeństwo obywatelskie powinno mieć wpływ i kontrolować organy administracji publicznej tak, aby działały one w celu realizacji dobra wspólnego i interesu społecznego.  W związku z tym postanowiła zorganizować otwarty konkurs, w którym można zdobyć atrakcyjne nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń wyznaczono od 12 do 19 grudnia 2020 r. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), podpisać oraz przesłać go mailem zatytułowanym “Inicjatywa konkursowa APK” „ na adres kontakt@wsaa.pl w terminie od 12.12.2020 r. do 23:59 19.12.2020 r. Formularze złożone po terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu. Do zgłoszenia należy dołączyć także podpisaną klauzulę informacyjną i oświadczenie RODO (załącznik nr 2). Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie formularze wypełnione na komputerze. Wnioski niekompletne nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Formularz musi zostać podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji, przewidzianymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź statutem Wnioskodawcy, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym. Wszelkie informacje zostały umieszczone w regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej.

Konkurs organizowany jest w ramach Kompleksowego programu wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego, realizowanego w ramach konkursu nr DFS-II.7211.4.2020 na podstawie oferty na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, rozpisanej na okres od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu;
  2. Zgłoszenie – załącznik nr 1;
  3. Klauzula informacyjna i oświadczenie RODO – załącznik nr 2.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.