Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Organizacje samorządowe postulują o odebranie PGW Wody Polskie uprawnień do regulowania opłat za wodę i ścieki. Związek Miast Polskich opracował propozycje zmian w przepisach.

Narastający spór

Już kilkanaście miesięcy trwa spór między regulatorem taryf za wodę i ścieki a przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi w zakresie zmian taryf. Przedsiębiorstwa twierdzą, że muszą dokonać zmian taryf, ponieważ koszty ich działalności znacznie wzrosły z przyczyn od nich niezależnych, jak inflacja czy kryzys energetyczny.

Spór ten wynika z braku w ustawie mechanizmu korekcyjnego, który występuje m.in. w Prawie energetycznym.

Zarzuty samorządowców

Samorządowcy przede wszystkim zarzucają PGW Wody Polskie nieprzestrzeganie przepisów art. 24 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie kryteriów określania taryf za wodę i ścieki oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków.

Problem ten był niejednokrotnie przedmiotem obrad komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego. Postulaty zgłaszane przez środowisko samorządowe oraz komisje senackie dotyczą zasad rozpatrywania wniosków taryfowych:

 • bezzwłocznego rozpatrywania wniosków o skrócenie okresu obowiązywania obecnych taryf,
 • uwzględnienia rzeczywistej, wysokiej dynamiki ich wzrostu w ostatnich miesiącach,
 • uwzględnienia aktualnych wskaźników makroekonomicznych,
 • uwzględnienia w pełnym wymiarze wzrostu cen energii i materiałów,
 • uwzględnienia wzrostu wynagrodzeń odpowiednio do rzeczywistej dynamiki płac w kraju;
 • uwzględnienia w pełnym wymiarze amortyzacji, zapewniającej zarówno odtworzenie i utrzymanie istniejących środków trwałych jak i realizację zatwierdzonych planów modernizacji i inwestycji,
 • uwzględnienia faktycznego wzrostu kosztów obsługi zadłużenia,
 • uwzględnienia realnego wzrostu kosztów eksploatacyjnych,
 • uwzględnienia rzeczywistego wzrostu kosztów hurtowego zakupu wody oraz hurtowego odbioru ścieków w przedsiębiorstwach, których to dotyczy.

Propozycje zmian

Związek Miast Polskich (jak i inne organizacje samorządowe) domaga się odebrania PGW Wody Polskie uprawnień regulatora w zakresie taryf za wodę i ścieki, z jednoczesnym przywróceniem tych uprawnień radom gmin.

Samorządowcy są jednak świadomi, że rząd nie zgodzi się na tak radykalną zmianę, więc proponują inne rozwiązanie – nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, poprzez wprowadzenie mechanizmu korekty taryf w sytuacjach nadzwyczajnych, analogicznie jak w ustawie Prawo energetyczne dla cen ciepła.

Źródło: Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.