Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Prezydent podpisał ustawę, która m.in. reguluje zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, reguły odpowiedzialności zawodowej i ustanawia samorząd ratowników medycznych.

Samorząd ratowników medycznych

Zgodnie z ustawą samorząd ratowników medycznych będzie powoływany na okres czterech lat, a nadzór nad nim sprawował będzie minister zdrowia.

Do organów samorządu należeć będą:

 • Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych
 • Krajowa Rada
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Dyscyplinarny
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny
 • Rzecznik Dyscyplinarny.

Do zadań samorządu ratowników będzie należało m.in.:

 • sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
 • ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych uzyskanych w państwach członkowskich na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE;
 • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 • reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
 • działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych;
 • udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym;
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
 • prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru ratowników medycznych tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód;
 • nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych;
 • współpracę z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich w zakresie spraw określonych w ustawie;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Możliwość kształcenia się na studiach drugiego stopnia

W uzasadnieniu czytamy równie, że ustawa „zakłada możliwość kształcenia ratowników medycznych na studiach drugiego stopnia co pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz wprowadzenie do porządku prawnego szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, a tym samym możliwości przystąpienia do państwowego egzaminu specjalizacyjnego w celu uzyskania tytułu specjalisty”. Zatwierdzone jest również prawo do skorzystania z 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego.

Źródło: Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.