Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Organy ścigania wykryły korupcję w Urzędzie Miasta Wałcz. Przedmiotem kontroli organów ścigania były decyzje podatkowe.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował 22 lipca br., do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi M. – urzędnikowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy Wałcz na stanowisku Inspektora ds. Egzekucji Należności Pieniężnych. Zarzuca mu m.in. żądanie od jednego z przedsiębiorców korzyści majątkowej w zamian wydanie korzystnej dla tego podatnika decyzji podatkowej.

Za wypełnieni wskazanych „zobowiązań” Piotr M. po zażądał od przedsiębiorców 10 tysięcy złotych korzyści majątkowej. Jednocześnie zapowiedział, że w przypadku nie przekazania tej kwoty, może spodziewać się wielokrotnych kontroli, a nawet wzruszenia już podjętej w jego sprawie decyzji i wydanie mniej korzystnej.

Podejrzanemu grozi kara 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto w toku postępowania w wyniku weryfikacji materiałów zabezpieczonych u Piotra M. ujawniono, że podejmował on na rzecz innego z podatników gminy, z którym pozostawał w towarzyskich relacjach, działania polegające na sporządzaniu pism kierowanych do organów administracji publicznej, jak też w sprawach cywilnych. Powyższe okoliczności podatnik zataił w składanych zeznaniach, co skutkowało przedstawieniem mu zarzutów z art. 233 par 1 kk.

Zatrzymany na gorącym uczynku popełniania przestępstwa

Piotr M. został zatrzymany 31 sierpnia 2020 r. przez funkcjonariuszy CBA Delegatury w Szczecinie bezpośrednio po przyjęciu korzyści majątkowej. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podstawa prawna:

Art. 233 Kodeksu Karnego:

§ 1.Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2.Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3.Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§ 4.Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5.Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1)fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2)sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6.Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Źródło: Prokuratura Krajowa


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.