Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

W rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej szpitalem jest „zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne” (art. 2 § 1 pkt 9).

Świadczenia są „wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin” (art. 2  § 1 pkt 11). 

Realizacja zamówień  publicznych przez szpitale

Jak doskonale wiemy, szpitale publiczne wykonują swoje zadania, dzięki finansowaniu ze środków publicznych, dlatego wydatki realizuje się w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Służy to przede wszystkim transparentności, uczciwości i przejrzystości w gospodarowaniu środkami publicznymi. W art. 26 § 1 określone zostało, że podmiot leczniczy „może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny”.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach

Najwyższa Izba Kontroli w oparciu o ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli może dokonać kontroli podmiotów, które gospodarują środkami publicznymi. Stanowi o tym m.in. art. 2 § 3: „Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa”. Dlatego NIK skontrolowała szpitale pod kątem opieki nad pacjentami w przypadku poronień oraz martwych urodzeń i w dniu 9 lutego 2021 r. opublikowała raport.

Wykryte zaniedbania w działaniu podmiotów leczniczych

Wyniki kontroli NIK przeprowadzone w szpitalach nie są optymistyczne. Wykryto rażące braki dotyczące niezapewnienia odpowiedniej i wystarczającej opieki dla pacjentek, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko zmarło tuż po porodzie. Jest to efektem nieodpowiedniej organizacji procesu udzielania świadczeń, a także nieprzestrzegania obowiązujących uregulowań, w tym standardów opieki okołoporodowej. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie podmiotami leczniczymi, nie potrafiły stworzyć odpowiednich warunków dla pacjentek.

W większości przypadków wszystko sprowadza się jedynie do udzielenia podstawowej pomocy medycznej, co było zdecydowanie minimalistyczne i niewystarczające. Należy nadmienić, iż personel medyczny również nie był dobrze w tej kwestii przygotowany/przeszkolony, co dawało negatywny skutek w kontakcie personelu z kobietami po stracie dziecka. Rzucającym się w oczy negatywnym aspektem był także brak pomocy ze strony psychologa, z którego pacjentki nie mogły skorzystać.

Raport NIK o opiece nad pacjentkami w przypadku poronień i martwych urodzeń


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.