Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Szkoła ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Korzystać z niego mogą nie tylko nauczyciele i ich rodziny.

Podstawa prawna

Podstawą prawną tworzenia w szkole zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Utworzenie tego typu funduszu nie jest kwestią fakultatywną – art. 53 Karty Nauczyciela jasno wskazuje, że jest to obowiązek szkoły.

Na jaki cel przeznaczane są środki z funduszu socjalnego?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie usług świadczonych przez pracodawców na rzecz:

 • różnych form wypoczynku,
 • działalności kulturalno-oświatowej,
 • działalności sportowo-rekreacyjnej,
 • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej,
 • zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Kto może skorzystać ze świadczeń?

Według art. 53 Karty Nauczyciela i art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych o tego rodzaju świadczenia mogą ubiegać się:

 • pracownicy szkoły – nauczyciele oraz pracownicy szkoły niebędący nauczycielami;
 • członkowie rodzin pracowników, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu;
 • emeryci i renciścibyli pracownicy;
 • członkowie rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu;
 • nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • inne osoby, którym prawo korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostało przyznane w regulaminie.

Szczegółowe zasady funkcjonowania funduszu socjalnego określane są w regulaminie, który ustalany jest przez pracodawcę wraz z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielem pracowników.

Źródła: Karta Nauczyciela, ustawa o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych, Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.