Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozwiał wątpliwości dotyczące szczególnego trybu odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska. Jest to możliwe w sytuacji, gdy organ zarządzający ustali, że działania dyrektora zagrażają funkcjonowaniu szkoły i podejmie odpowiednie działania natychmiast po odnotowaniu nieprawidłowości.

wyroku WSA w Gdańsku z 14.07.2022 r. sygn. III SA/Gd 778/2021 wyjaśniona została kwestia szczególnego trybu odwołania dyrektora ze stanowiska, tj. bez wcześniejszego wypowiedzenia. Powyższy wyrok dotyczy sprawy Adama B. – dyrektora szkoły podstawowej, który został odwołany ze stanowiska w trybie natychmiastowym.

Podczas trwania jednej z pierwszych fal pandemii zarząd szkoły otrzymał pismo od rodziców uczniów. Dotyczyło ono nieprawidłowości w zakresie organizacji nauki zdalnej. Po analizie pisma wszczęte zostały czynności kontrolne, podczas których wykryto szereg innych nieprawidłowości, m.in. „podanie nieprawdziwych oświadczeń o rozpoczęciu szkoleń i poniesieniu z tego tytułu określonych wydatków, nieinformowaniu nauczycieli o podejmowanych zarządzeniach w zakresie organizacji pracy szkoły oraz dokonywaniu zakupów do szkoły bez zachowania dyscypliny finansów publicznych”. Dyrektor próbował wyjaśnić, że uchybienia wynikały z jego sytuacji zdrowotnej po przebyciu choroby wywołanej wirusem Covid-19.

Zdaniem wójta, który odwołał Adama B. ze stanowiska, powyższe nieprawidłowości są wystarczającym dowodem na to, że dalsze kierowanie przez niego szkołą zagraża właściwemu jej funkcjonowaniu. Wójt uzasadnił swoje stanowisko przepisem art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

Aby odwołać dyrektora ze stanowiska w trybie natychmiastowym, muszą być spełnione dwa warunki:

  1. Przywołane muszą zostać przypadki „szczególnie uzasadnione” – rażące uchybienia, które nie pozwalają na dalsze zajmowanie stanowiska i są inne od tych, dla których przewidziany został „normalny” tryb odwołania, tj. z końcem roku szkolnego.
  2. Muszą to być przypadki wywołujące konieczność natychmiastowego działania.

Według sądu, przedstawione przez wójta uchybienia, których dopuścił się Adam B., nie stanowią przypadków „szczególnie uzasadnionych” – mogły one być podstawą odwołania ze stanowiska w trybie „normalnym”. Wykazano również brak szybkiej decyzji o odwołaniu dyrektora – okoliczności opisane w uzasadnieniu miały miejsce w okresie od października do grudnia 2020 r., a decyzja o odwołaniu została wydana 21 czerwca 2021 r.

Jedynym „szczególnie uzasadnionym” przypadkiem w tej sprawie mogła być sytuacja zdrowotna dyrektora. Organ kierowniczy szkoły wskazał jednak w uzasadnieniu, że przedstawione okoliczności nie mają związku z przebytą przez Adama B. chorobą.

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/odwolanie-dyrektora-szkoly-wyrok-wsa,516978.html

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-sa-gd-778-21-wyrok-wojewodzkiego-sadu-523483315?_ga=2.249599557.2139134329.1663083179-1559871061.1642116914

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.