Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Na gruncie  ustawy z 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych zauważyć można pewne luki. W czym leży problem i jak zostanie rozwiązany?

Świadczenie ratownicze

Przepisy dotyczące procedury przyznawania świadczenia ratowniczego znalazły się w ustawie z 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych. Świadczenie to wynosi aktualnie 200 zł i każdego roku ma podlegać rewaloryzacji.

Tego typu świadczenie przyznawane jest na wniosek złożony do komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straż Pożarnej.

Możliwość ubiegania się o świadczenie mają:

 • kobiety po ukończeniu 60. roku życia, z warunkiem czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 20 lat,
 • mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia z warunkiem czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 25 lat.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

 • od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną (PSP);
 • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków;
 • do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków, w tym co najmniej jednym ze świadków musi być osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie potwierdzającym bezpośredni udział tej osoby w działaniach ratowniczych.

Kwestia sporna

Spory wzbudza zapis art. 50 ust. 6 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych[SK(1] . Mówi on o tym, że oświadczenie świadków podlega weryfikacji przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta pod względem jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do właściwego komendanta powiatowego/miejskiego PSP w celu jego zatwierdzenia.

Z pojawiających się opinii wynika, że weryfikacja wniosków przez wójta jest niemiarodajna. Jedni podpisują wszystkie dostarczone dokumenty bez szczegółowego zagłębiania się w ich treść, inni natomiast podchodzą do sprawy całkowicie odwrotnie – żądają dodatkowych dokumentów potwierdzających ich czynny udział w akcjach, szkoleniach, wyjazdach. Ponadto procedura weryfikacji często znacznie się wydłuża, ponieważ nie zostały określone żadne wiążące terminy sprawdzenia oświadczeń świadków.

Weryfikacją wniosków w drodze decyzji administracyjnej zajmuje się komendant powiatowy PSP. To na nim spoczywa obowiązek przeprowadzenia wszelkich czynności administracyjnych niezbędnych do rozstrzygnięcia wniosku. Nie ma więc potrzeby, aby tak szczegółowej weryfikacji dokonywał właściwy wójt.

Uszczegółowienie przepisów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało, że przepisy omawianej ustawy nie regulują wystarczająco sposobu weryfikacji oświadczeń świadków oraz jej terminu. Weryfikacja dokonywana przez właściwego wójta ma jedynie charakter wstępny.

Przepisy mają zostać uszczegółowione przy okazji uchwalania ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej.

Doprecyzowany ma zostać w szczególności:

 • art. 50 ust. 6 – właściwy wójt będzie miał na dokonanie weryfikacji 30 dni (licząc od dnia otrzymania oświadczeń),
 • art. 50 ust. 9 –  odmowa potwierdzenia następuje w drodze postanowienia, na które służy odwołanie,
 • art. 50 ust. 5 – wskazuje, że co najmniej jeden ze świadków musi być osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Zmiana ma dotyczyć tego, że pełnienie funkcji publicznej lub zatrudnienie w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej nie będzie wymagane dla całego okresu, który ma to potwierdzić.
 • niekompletny wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego organ przyznający będzie pozostawiał bez rozpoznania, o czym poinformuje osobę składającą wniosek.

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/swiadczenie-ratownicze-dla-strazaka-kto-weryfikuje-wniosek,516366.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.