Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

1 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Jakiś czas temu na jednej z grup na portalu Facebook jeden z użytkowników postanowił wysłać do losowych szkół wnioski o dostęp do informacji publicznej, których przedmiotem był statut każdej z placówek. Co interesujące użytkownik rzadko spotkał się z pozytywną odpowiedzią w tym zakresie.

Wspominany użytkownik od części placówek w ogóle nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytanie, od innych otrzymywał wiadomości, w których traktowany był jak intruz lub osoba działająca na szkodę placówki. Niestety wygląda na to, że znaczna część zarządzających placówkami edukacyjnymi nie zna swych obowiązków z zakresu udostępniania informacji publicznej.

Charakter prawny statutu szkoły

Na wstępie warto zaznaczyć, że statut jest dokumentem prawa wewnętrznego szkoły. Jego zakres podmiotowy obejmuje wszystkich członków społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów i rodziców. W związku z tym do obowiązków dyrektora należy upublicznienie go zapewniające wolny dostęp do jego treści. Z tego wynika, że statut szkoły jest informacją publiczną.

Udostępnienie statutu szkoły jako informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jaką jest statut szkoły zaktowiczony jest w konstytucyjnym prawie uzyskiwania informacji o działalności organów. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) zobowiązane do udzielenia informacji publicznej są m.in. organy władzy publicznej. Szkoła jest niewątpliwie podmiotem, który wykonuje zadania publiczne z zakresu edukacji, a dyrektor szkoły jest organem władzy publicznej. Co więcej na organie kierującym placówką edukacyjną spoczywa obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz umieszczania w nim informacji (art. 8 ust. 2 i 3 u.d.i.p.). W związku z tym najprostszym rozwiązaniem jest udostępnienie statutu szkoły w BIP. Jeśli nie jest on udostępniony w biuletynie, to powinien zostać udostępniony na wniosek.

Statut szkoły jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu na wniosek każdego zainteresowanego.

Źródła:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011121198/U/D20011198Lj.pdf


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.