Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Trybunał Konstytucyjny wydał długo wyczekiwany wyrok, w którym wskazał, że „przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim przyznaje ETPC kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z konstytucją”.

Trybunał Konstytucyjny wydał w środę 24 listopada bieżącego roku wyrok odnośnie do wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro wnoszącego o zbadanie konstytucyjności przepisu Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284), w jakim zakresie pozwala ona ETPC na dokonywanie oceny legalności wyboru sędziów TK.

TK orzekł, że przepis Konwencji zaskarżony przez Prokuratora Generalnego w zakresie, w jakim obejmuje Trybunał Konstytucyjny pojęciem sądu, jest niezgodny z Konstytucją RP. Uznał także za niekonstytucyjne rozumienie tego samego przepisu Konwencji, które przyznaje Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów TK.

Wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny dotyczy art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Mówi on, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym, albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

Niniejszy przepis został jednak zaskarżony w zakresie, „w jakim obejmuje on dokonywanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oceny legalności procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu ustalenia czy Trybunał Konstytucyjny jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą”, oraz w zakresie, w jakim pojęcie sądu, użyte w tym przepisie, obejmuje Trybunał Konstytucyjny.

Wniosek w tej sprawie został skierowany przez Prokuratora Generalnego do Trybunału 29 lipca bieżącego roku. We wniosku zaznaczono, że „w sprawie chodzi o dopilnowanie, aby rozwój orzecznictwa ETPC, będący refleksem dynamicznego charakteru praw gwarantowanych przez konwencję, nie przybrał postaci wypaczenia pierwotnego znaczenia postanowień konwencji, nielegitymizowanego wolą państw – stron”.

Oceniono, że jako taki jawi się wyrok ETPC z dnia 7 maja 2021 roku Xero Flor przeciwko Polsce.

ETPC orzekł w sprawie firmy Xero Flor, że Polska naruszyła przepisy konwencji w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego przez sąd ustanowiony ustawą. Sprawa ta dotyczyła firmy, która pozwała Skarb Państwa, zaskarżając wysokość odszkodowania z powodu zniszczeń na polu. Po niekorzystnych dla firmy wyrokach sądów sprawa trafiła to TK, który ją umorzył. Wyrok został podpisany przez sędziego TK dr hab. Mariusza Muszyńskiego. ETPC przychylił się do argumentów przedstawianych przez firmę i uznał, że w polskim Trybunale Konstytucyjnym orzekał sędzia, który nie miał do tego prawa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro wnoszącego o zbadanie konstytucyjności przepisu Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, w jakim zakresie pozwala ona ETPC na dokonywanie oceny legalności wyboru sędziów TK w pięcioosobowym składzie. Wyroki Trybunału są ostateczne.

Źródło – w wPolityce.pl: https://wpolityce.pl/polityka/575385-wazny-wyrok-tk-chodzi-o-kompetencje-etpc


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.