Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Budżet często jest osią burzliwego sporu pomiędzy organami władzy wykonawczej i uchwałodawczej. Przedmiotem sporu w Gminie Narew był fundusz sołecki.

Rada Gminy jest organem ustawodawczym oraz kontrolnym w gminie. Rada Gminy rozpatruje wszystkie składane skargi na działalność wójta. Wójt z kolei pełni funkcję organu wykonawczego. Ponadto wójt wybierany jest w wyborach bezpośrednich na swoje stanowisko. Taka sytuacja sprawia, że pozycja wójta w gminie jest bardzo wysoka, a rada gminy nie jest w stanie go odwołać. 

Pokłosiem tej sytuacji bardzo często staje się praktyka wyodrębniania z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to specjalne środki wyodrębnione z budżetu gminy, które przekazywane są poszczególnym sołectwom w celu poprawienia życia mieszkańców w tychże. Powoływanie funduszu sołeckiego nie jest obligatoryjne. Wójtowie z reguły są przeciwni wyodrębnianiu takich funduszy i taką pozycję argumentują potrzebą realizacji całościowych inwestycji, które pochłaniają z reguły większe środki. Fundusz sołecki postrzegają jako destabilizujący finanse gminne. Zwykle pozycja wójta jest przyjmowana przez radę gminy i praktyka wyodrębniania takich funduszy nie jest powszechna. 

Fundusz sołecki w gminie Narew

W kwestii tej jednak wyjątek stanowi gmina Narew w województwie podlaskim. W gminie tej od przeszło sześciu lat z powodzeniem funkcjonuje fundusz sołecki, który uchwalany jest pomimo sprzeciwu miejscowego wójta Andrzeja Pleskowicza. Wójt uważa, że fundusz sołecki uniemożliwia realizowanie poważnych inwestycji, ze względu na brak środków w ogólnym budżecie gminnym. Andrzej Pleskowicz pełni funkcję wójta gminy od 2010 roku. Na początku rada gminy podjęła decyzję o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków z budżetu gminy na fundusz sołecki.

Po roku jednak w tej sprawie nastąpił zwrot. Osią sporu były interesy rady gminy i wójta. Radni podjęli decyzję o ustanowieniu funduszu w głosowaniu zakończonym stosunkiem głosów 6 na tak, 4 wstrzymujące się i 4 przeciw. W związku z tym głosowaniem fundusz został wyodrębniony. Fundusz realizowany jest w gminie Narew już od pięciu lat, a rokrocznie wójt bezskutecznie składa do rady wnioski o niewyrażenie zgody na kolejne wyodrębnienie. 

Rada gminy jest jednak innego zdania i wójt zobligowany jest do wykonywania jej uchwał. Argumentacja przeciw jest następująca: fundusz sołecki ma być de facto realizacją partykularnych interesów poszczególnych sołectw, mimo faktu, że sytuacja gminy wymaga realizacji poważniejszych inwestycji.

W trakcie ustalania budżetu na rok 2021 sytuacja między radą gminy a wójtem okazała się tak napięta, że budżetu nie udało się uchwalić. Zgodnie z przepisami prawa budżet ustanowiony został przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wójt liczył na to, że dzięki ustaleniu budżetu przez RIO uniknie on wydzielenia funduszu sołeckiego z budżetu, tak się jednak nie stało i po dziś dzień sprawa jest stagnacyjna bez żadnych perspektyw na kooperację w tym zakresie. 


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.