Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

W lutym 2021 roku jedna z bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, powołując się na art. 7 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym, mówiący o zadaniach samorządów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Budowlani” złożyła skargę na „bezczynność Prezydenta Miasta polegającą na zaprzestaniu finansowania i oświetlania terenów zewnętrznych (miejsc publicznych) położonych w zasobach spółdzielni, a znajdujących się na terenie Gminy Bydgoszcz, które nastąpiło wbrew ustawowemu obowiązkowi.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 10 grudnia 2021 roku oddalił skargę SM „Budowlani” i zasądził od spółdzielni na rzecz Prezydenta Miasta Bydgoszczy 360 złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

  • Szanujemy wyroki sądu i nie dyskutujemy z nimi. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza, że ta decyzja jest ostateczna i na drodze administracyjnej nie mamy już za bardzo możliwości dalszej walki – mówi Jacek Kołodziej, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. – Wciąż jednak podtrzymujemy nasze stanowisko w sprawie oświetlenia. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku NSA, ale uczestniczyłem w tej rozprawie i sąd oddalił naszą skargę z przyczyn formalnych a nie merytorycznych, więc zastanowimy się, jakie jeszcze kroki możemy podjąć – dodaje Jacek Kołodziej.

Wcześniej, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił taką samą skargę innej bydgoskiej spółdzielni, a w uzasadnieniu napisał: „wnosząca skargę kasacyjną prawidłowo wskazała podstawę prawną obowiązku, jaki ciąży z mocy prawa na gminie (art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) Prawa energetycznego i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym), natomiast nie dokonała konkretyzacji tego obowiązku, co w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego pozbawiło Sąd I instancji możliwości stwierdzenia bezczynności organu” .„Spółdzielnia Mieszkaniowa, domagając się oświetlenia terenów oraz zaprzestania dalszego wyłączania oświetlenia terenów zajętych pod ulice i place powinna była podać nazwę tych ulic i placów. Dzięki tym informacjom Sąd mógłby rozważyć i ocenić wywiązywanie się przez organ z ustawowego obowiązku i ewentualnie nakazać wykonanie określonych czynności na rzecz społeczności lokalnej. Z powyższych względów, niezależnie od tego w jaki sposób obowiązek ten jest rozumiany, skarga kasacyjna nie podlegała uwzględnieniu”.

Niezależnie od postępowań sądowych, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, miasta i spółki Enea Oświetlenie rozpoczęli rozmowy o możliwości rozdzielenia kosztów energii elektrycznej. Znaczna część instalacji elektrycznych jest wspólna, czyli zawierają częściowo lampy oświetlenia dróg publicznych, a częściowo oświetlenia terenów innych zarządców, w tym spółdzielni mieszkaniowych.

Źródło – plus.ekspressbydgoski: https://plus.expressbydgoski.pl/naczelny-sad-administracyjny-oddala-skargi-bydgoskich-spoldzielni-mieszkaniowych-na-prezydenta-bydgoszczy/ar/c1-15955137


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.