Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

W lipcu br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Wprowadzona została zapomoga dla weteranów oraz dodatek dla wszystkich weteranów poszkodowanych w misjach – nie tylko emerytów i rencistów.

Fundusz na zapomogi dla weteranów

Nowelizacja ustawy przewiduje utworzenie funduszu na zapomogi dla weteranów-funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy. Jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. Fundusz ten tworzy się z uwzględnieniem liczby weteranów–funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych–funkcjonariuszy w ramach środków budżetowych z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. W ustawie przewidziano upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu przyznawania zapomóg, dokumentów stanowiących podstawy ich przyznania oraz sposobu przekazywania przyznanych zapomóg.

Zapomoga dla weteranów

 1. Kto będzie mógł ubiegać się o przyznanie zapomogi na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia?

Weteran-funkcjonariusz, który ukończył 65 lat lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

 • W jakich sytuacjach będzie przysługiwała zapomoga?
 • w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
 • w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, weteran-funkcjonariusz, który ukończył 65 lat;
 • w przypadku, gdy weteran poszkodowany-funkcjonariusz znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Warunkiem przyznania tejże zapomogi, będzie konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów lub zaistnienia wymienionego powyżej zdarzenia.

Dodatek dla weterana

W nowelizacji ustawy przewidziano również zmiany w zakresie uprawnienia do dodatku dla weterana poszkodowanego. Do tej pory przysługiwał wyłącznie weteranom pobierającym emeryturę lub rentę inwalidzką. Od teraz dodatek ten będzie mógł być wypłacany wszystkim weteranom poszkodowanym – również tym, którzy np. pozostają w służbie lub w stosunku pracy.

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.