Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi wskazujące na problem związany z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w karcie martwego urodzenia. Z analizy skarg i obecnych przepisów dotyczących karty martwego urodzenia wynika, że zarówno aktualne regulacje, jak i projektowane przepisy budzą wątpliwości z punktu widzenia prawa do prywatności i prawa do ochrony danych osobowych.

Dane gromadzone w karcie martwego urodzenia

Kwestie dotyczące karty martwego urodzenia reguluje art. 144 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Ma on charakter przejściowy i aktualnie jego obowiązywanie zostało przedłużone do 1 stycznia 2024 r.

Karta martwego urodzenia zawiera:

 • dane medyczne, dotyczące: stanu zdrowia dziecka (długość, ciężar ciała), ciąży i porodu (okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu) oraz poprzednich ciąży i porodów (liczba dzieci urodzonych zdrowo i martwo, data poprzedniego porodu),
 • dane dotyczące rodziców dziecka (miejsca zamieszkania, okres przebywania na terytorium RP, na obszarze danej gminy, wykształcenie),
 • w tym dane identyfikacyjne matkę dziecka (imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, nr PESEL).

Według ustawy dane te zbierane są w celach statystycznych.

Wątpliwości dotyczące zakresu gromadzonych danych

Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia, czy też karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot leczniczy i na podstawie protokołu zgłoszenia urodzenia. Zdaniem Rzecznika do sporządzenia aktu urodzenia nie są jednak wymagane wszystkie dane zawarte w karcie martwego urodzenia, a zwłaszcza dane wrażliwe matki dziecka, czy też dane dotyczące wykształcenia rodziców, miejsca zamieszkania i pobytu na danym terytorium. Wątpliwości budzi przetwarzanie danych zawartych w karcie martwego urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego w zakresie szerszym niż jest on niezbędny do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Pewne wątpliwości budzi również konieczność zbierania danych dotyczących wykształcenia rodziców, miejsca zamieszkania i pobytu na terenie danej gminy, czy też szczegółowych danych identyfikujących matkę dziecka przez służby statystyki publicznej. Jeżeli informacje te mają służyć celom statystycznym, to karty martwego urodzenia powinny być przekazywane w postaci zanonimizowanej.

Projektowane regulacje

RPO zwraca również uwagę, że aktualne regulacje w tym zakresie miały mieć charakter przejściowy a obowiązują w takim kształcie od 2016 r. i będą obowiązywały dalej co najmniej do początku przyszłego roku. Projektowane regulacje są dopiero na etapie konsultacji międzyresortowych i również budzą różne wątpliwości.

Zakres danych jest podobny do aktualnie obowiązującego w karcie martwego urodzenia. Projektowane przepisy przewidują, że dane gromadzone przez podmiot leczniczy nie będą następnie przetwarzane przez kierownika urzędu stanu cywilnego w pełnym zakresie.

Projektowane przepisy zakładają, że karta urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu będzie przekazywana Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego i Dyrektorowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w pełnym zakresie, wymagając podania szczegółowych danych identyfikujących matkę dziecka: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, nr PESEL, datę i miejsce urodzenia, a także dodatkowo adres zamieszkania matki.

RPO Marcin Wiącek prosi pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci Wojciecha Labudę o odniesienie się do wskazanych wątpliwości.

Źródło: BIP RPO


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.