Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Rada Miasta Sanoka po konsultacjach z burmistrzem Tomaszem Matuszewskim zagłosowała za kontynuacją procedury poszerzenia miasta Sanoka.

Procedura dotyczy wystąpienia z wnioskiem o zmianę terytorialną i powiększenie miasta o sołectwa Trepacz, Bykowce i Zabłotce. Wynik był następujący: 12 radnych opowiedziało się „za” natomiast 5 było przeciw. Wobec tego kontynuacja pomysłu burmistrza o zmianę granic została przegłosowana pozytywnie. Nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie wyniki konsultacji społecznych, w których mieszkańcy wyrazili znaczący sprzeciw wobec takich działań.

Czy podczas konsultacji społecznych wystąpiły nieprawidłowości?

W dniu 25 marca br. odbyła się sesja rady miasta. Podczas niej debatowano nad punktem obrad: Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasta Sanoka, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Jednakże zanim rozpoczęto procedowanie nad nim, burmistrz Matuszewski podał informację związaną z konsultacjami społecznymi w kwestii zmiany granic Sanoka, przeprowadzonych w Gminie Miasta Sanoka i sąsiednich sołectw. Natomiast wiceburmistrz Artur Kondrat zarzucił władzom gminy wiejskiej trzy nieprawidłowości, które miały wystąpić w ramach przeprowadzonych w  9 sołectwach konsultacji wśród mieszkańców.

Burzliwe obrady

Na sesji zaczęło robić się gorąco – dosłownie i w przenośni. W dyskusji jako pierwsza zabrała głos Wójt Gminy Sanok, Anna Hałas, następnie radni. Wnioski formalne zostały złożone przez Macieja Drwięga i Sławomira Miklicza. Pierwszy obejmował odrzucenia projektu uchwały i rozpoczęcia działań mających na celu opracowanie szczegółowego planu i przekonania mieszkańców trzech zainteresowanych sołectw w celu powrócenia do tematu za rok.

Drugi dotyczył zwrócenie do komisji projektu uchwały, a także wystąpienie z wnioskiem o opiniowanie projektu, a celem miałoby być umożliwienie radnym głosowania osobno nad każdą z miejscowości. Oba wnioski zostały odrzucone większością głosów.

Jak wyglądały wyniki konsultacji?

Pierwsze konsultacje przeprowadzono w gminie Zagórz, w sołectwie Zahutyń. Wzięło w nich udział 658 osób na 1267 mieszkańców. Frekwencja wyniosła ponad 50 procent. Przeciwko przyłączeniu Zahutynia do Miasta Sanoka opowiedziało się 98% mieszkańców.

Następnie dokonano badań w mieście Sanok. Frekwencja wyniosła 3,77%. Za poszerzeniem Sanoka opowiedziało się 61 % respondentów.

Na końcu wyniki opublikowała gmina Sanok. Frekwencję wyliczono na 72%, a za pozostaniem w strukturach wsi zagłosowało 98% mieszkańców.

Zastanawiające jest, dlaczego władza publiczna mimo potężnego sprzeciwu wyrażonego w konsultacjach nadal brnie w poszerzenie granic miasta. Można zadać sobie pytanie, czy ma ona w tym jakiś interes?


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.