Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z monografią „Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej” wydanej pod redakcją naukową mgr. Tomasza Bojanowskiego w ramach projektu „Administracja pod kontrolą”.

Niniejsza monografia w pewien sposób podsumowuje działania w projekcie pt. „Kompleksowy program wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego” szerzej znanym jako „Administracja pod kontrolą”. Wskazane działanie składa się z trzech filarów: Szkoły Liderów, Spotkań Lokalnych, Segmentu materiałów merytorycznych.

W toku prac projektowych wykładowcy, uczestnicy oraz wykonawcy projektu starali się poszerzać wiedzę własną oraz innych w zakresie społecznej kontroli administracji publicznej, a także zapobiegania i przeciwdziałania przestępstwom i nieprawidłowościom urzędniczym. Większość materiałów jest dostępna on‑ line i zawsze można do nich wrócić. Niemniej projekt wpisuje się także w sferę naukową, w związku z tym zasadne jest, aby pozostał po nim materialny ślad dla przyszłych pokoleń. Dlatego powstał pomysł na zebranie wiedzy i doświadczeń osób, które zaangażowały się w projekt, w postaci monografii.

Opracowanie Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej jest dziełem zbiorczym dziesięciu autorów. Każdy z nich posiada inne doświadczenia, wiedzę oraz na co dzień styka się z inną tematyką. Jednak każdemu z nich przyświeca działalność na rzecz „dobrej administracji”, co można uznać za punkt wspólny wszystkich rozdziałów monografii.

Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza dotyczy spraw stricte administracyjnoprawnych skupionych wokół szeroko pojętej
kontroli administracji publicznej w wymiarze społecznym, zarządczym, a także w toku postępowania administracyjnego (zasada jawności oraz udział organizacji społecznej).

Druga z kolei odnosi się do kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej oraz majątkowej. Można powiedzieć, że ma ona charakter cywilnoprawny. Ma też wymiar ściśle praktyczny, ponieważ można się z niej dowiedzieć, kiedy powstaje obowiązek odszkodowawczy władzy publicznej oraz czy funkcjonariusz może odpowiadać majątkowo za swoje działanie lub zaniechanie.

Część trzecia dotyczy sfery prawnokarnej. Rozpoczynają ją rozważania historyczne na temat odpowiedzialności karnej urzędników. Następnie dokonywana jest szersza analiza urzędniczych przestępstw korupcyjnych oraz omówienie wymiaru karnoprocesowego, tj. zasady jawności oraz udziału ławników w postępowaniu karnym.

Reasumując, w ręce czytelnika oddawana jest pozycja, która omawia wybrane zagadnienia społecznej kontroli administracji publicznej. Autorzy mają nadzieję, że prócz wartości poznawczej, którą niesie publikacja, stanie się ona inspiracją do podejmowania kolejnych analiz i formułowania autorskich interpretacji.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.