Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło kontrolę Istebnej, a konkretnie funkcjonowania referatu finansowego w latach 2013-2018. Z dokumentu pokontrolnego wynika, że Gmina została narażona na utratę około 2 milionów złotych. 

Funkcjonariusze CBA wskazali, że w okresie 2013-2018 około tysiąc budynków, które znajdują się na terenie gminy Istebna nie było opodatkowanych. To mogło narazić gminę na stratę około 2 milionów złotych. Warto zwrócić uwagę, że 300 tysięcy z tej kwoty uległo już przedawnieniu. 

Raport CBA wskazuje, że odpowiedzialność za to ponoszą przede wszystkim sprawujący ówcześnie władze urzędnicy. Prezentujemy najciekawsze fragmenty raportu. 

Ustalony w toku kontroli stan faktyczny jednoznacznie wskazuje, że organ podatkowy – wójt gminy Henryk Gazurek, który z mocy prawa odpowiada za wymiar i pobór podatku od nieruchomości, jak również skarbnik gminy Bronisława Fiedor, której powierzono funkcję kierownika referatu finansowego, zupełnie zaniechali dokonywania jakichkolwiek czynności nadzorczych i kontrolnych nad wykonywanymi przez pracowników referatu obowiązkami służbowymi związanymi z wymiarem i poborem podatku od nieruchomości.

Odpowiednich czynności nie podjęli nawet wówczas, gdy zatrudniony w 2017 roku pracownik wykazać miał wiele nieprawidłowości w opodatkowaniu nieruchomości, wnioskując przy tym o zatrudnienie dodatkowych osób, jak również dalej w 2018 roku, gdy zatrudniona na praktyki osoba potwierdziła, że w gminie nawet 1000 budynków może być nieopodatkowanych. Czynności weryfikacyjne zostały podjęte dopiero po zmianie osoby wójta w roku 2019.

– Nie jestem pewien, czy w czasie mojej kadencji występowały nieprawidłowości w zakresie podatków. Dowiaduję się o tym w tym momencie. Nie czytam prasy lokalnej ani innych mediów, dlatego nie dotarły do mnie żadne informacje o tym. Podczas mojej kadencji zwracałem uwagę pracownikom, ażeby dokładnie zajmowali się podatkami i podatnikami, którzy nie płacą należnych podatków – twierdził były wójt Henryk Gazurek.

– Z mojego wieloletniego doświadczenia i według mojej wiedzy to kontrolę podatków prowadzoną przez wójta to wcześniej przeprowadzała wójt Danuta Rabin, która była wójtem do 2014 roku. Ona się interesowała. Ona sprawdzała poszczególnych podatników. Chodziło raczej o duże firmy. Natomiast za kadencji pana wójta Gazurka nie odbywały się takie kontrole – powiedziała była skarbnik Bronisława Fiedor.

W gminie Istebna osoby chcące uniknąć opodatkowania nieruchomości przyjęły bierną postawę wobec obowiązku złożenia odpowiednio informacji lub deklaracji podatkowej lub składając nierzetelną informację podatkową, nie ujawniali wszystkich nieruchomości bądź zaniżali wartość budowli, nie uiszczając w ten sposób należnego podatku. Bierna działalność organu podatkowego oraz kierownika referatu finansowego, która miała miejsce do końca 2018 roku niewątpliwie temu sprzyjała.

Pełny link do raportu CBA – https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7981&idmp=30&r=r&fbclid=IwAR3S6qCary7pIcHykOPnyrNPgg4ycLzDmfbu5_VvTQu5pqMZP-ob5Q3H3ig


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.