Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Krajowa Rada Kuratorów uważa, że część rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych narusza przepisy Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Przedstawiciele KRK zwrócili się do Prezydenta RP z prośbą o skierowanie regulacji do Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych została przyjęta przez Sejm 27 października br. Senat zaproponował do niej szereg poprawek, z których część została uwzględniona przez Sejm.

Zdanie Krajowej Rady Kuratorów

W piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy KRK przedstawia zarówno jasną, jak i ciemną stronę nowelizacji ustawy. Z jednej strony nowe przepisy uwzględniają wiele postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli różnych środowisk kuratorskich, z drugiej jednak ograniczają możliwości funkcjonowania samorządu zawodowego, co odbiera jedną z podstawowych cech zawodu zaufania publicznego, którym kuratorzy sądowi byli od dwudziestu lat.

Co wzbudza wątpliwości KRK?

Krajowa Rada Kuratorów zwraca uwagę na kilka kwestii, które wzbudzają ich wątpliwości. Pierwszą z nich są zmiany dotyczące dyscyplinarek.

Według nowych przepisów w sprawach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych mają orzekać:

  • w pierwszej instancji – sąd dyscyplinarny w sądzie okręgowym, zwany dalej „sądem dyscyplinarnym pierwszej instancji”, w składzie 3-osobowym,
  • w drugiej instancji – sąd okręgowy w składzie 3 sędziów.

Rzecznika dyscyplinarnego powołuje na 4-letnią kadencję prezes sądu okręgowego spośród kuratorów zawodowych pełniących służbę w danym okręgu.  Rola okręgowego zgromadzenia kuratorów ograniczona została w tym przypadku do wyboru członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji.

Drugą kwestią, która wzbudziła wątpliwości, jest wybór kuratora okręgowego. Zgodnie z przyjętą nowelą kuratora okręgowego będzie powoływał minister spośród kuratorów zatrudnionych w danym okręgu. Tylko w szczególnych przypadkach będzie możliwość powołania go spośród kuratorów zawodowych spoza okręgu. Okręgowe zgromadzenie kuratorów podobnie jak prezes sądu okręgowego mogą zgłosić, niezależnie, po trzech kandydatów. 

Dotychczas kuratora sądowego wybierał na 6-letnią kadencję prezes sądu okręgowego spośród kandydatów wybranych przez okręgowe zgromadzenie kuratorów większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zgromadzenia.

– Odebranie samorządowi prawa wpływu na proces zarządczy, poprzez odebranie kompetencji do wskazywania kandydata na kuratora okręgowego, budzi zastrzeżenia natury konstytucyjnej, prowadząc do zaprzeczenia istoty poszanowania choćby minimalnego standardu wynikającego z treści konstytucyjnej zasady współdziałania i jednocześnie ochrony przyznanej samorządom zawodowym zawodów zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 Konstytucji RP – wskazuje Krajowa Rada Kuratorów.

Rada dodała, że obie kwestie naruszają przepisy Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. W takiej sytuacji nowelizacja ustawy nie może zyskać akceptacji samorządu zawodowego.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/nowelizacja-ustawy-o-kuratorach-sadowych-moze-byc,518674.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.