Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

15 grudnia 2021 roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego, przyczyniając się w ten sposób do oddalenia wniosku ojca dziewczynki.

Ines tuż po narodzinach przeprowadziła się z rodzicami do Belgii, gdzie mieszkała do momentu zakończenia związku swoich rodziców. Po powrocie do Polski matka Ines zmarła, a dziewczynka trafiła pod opiekę babci – matki zmarłej. Ojciec dziewczynki rozpoczął wówczas sądowe próby wymuszenia powrotu dziecka do Belgii.

18 stycznia 2018 Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach wydał nakaz powrotu córki do ojca, mieszkającego za granicą. W uzasadnieniu swojego wyroku wskazał brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 13 lit. b Konwencji Haskiej. Dodatkowo zdaniem sądu matka dziewczynki dopuściła się bezprawnego uprowadzenia małoletniej do Polski, kiedy to oboje rodziców miało pełnię władzy rodzicielskiej, a miejscem stałego pobytu dziecka była Belgia.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach. Wskazał, że wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach godzi w dobro dziecka. Dziewczynka wychowywała się głównie w Polsce i to tu jest jej dom, jednocześnie jest silnie związana ze swoją babcią oraz nie potrafi porozumiewać się w języku swojego ojca.

Prokurator Generalny podkreślił, że tak gwałtowne przekazanie dziecka ojcu może doprowadzić do destabilizacji życia małoletniej Ines oraz powołał się na artykuł 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówiący, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją” oraz na artykuł 42, ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie „we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.”

Obowiązek ochrony małoletnich spoczywa zarówno na rodzicach, jak i na władzach publicznych, a rzeczą najwyższą jest dbać o dobro dziecka.

Źródło – Prokuratora Generalna: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/skuteczna-skarga-nadzwyczajna-prokuratora-generalnego-w-sprawie-maloletniej-ines


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.