Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dostawcy usług telefonicznych zostali zobowiązani do przekazania danych o abonentach Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Cel przekazania tak szerokiego zakresu danych nie został precyzyjnie określony. RPO prosi Premiera o wyjaśnienie.

Do RPO z prośbą o interwencję w tej sprawie wystąpiły Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Według rozporządzenia przekazywane dane obejmują:

 1. imię;
 2. drugie imię;
 3. nazwisko;
 4. numer PESEL – w przypadku obywatela polskiego;
 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku obywatela polskiego prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli jest dostępny;
 6. przydzielony numer abonenta z planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych związany ze świadczoną usługą połączeń głosowych (numer abonencki);
 7. numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny;
 8. w przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres miejsca zamieszkania;
 9. w przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres do korespondencji, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;
 10. w przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione temu abonentowi.

KIGEiT i PIIT są zaniepokojone pozyskiwaniem od przedsiębiorców telekomunikacyjnych szczegółowych danych osobowych milionów obywateli Polski i innych państw, którzy wykupili usługi u polskich operatorów. W ich ocenie niepokojące wydaje się, że nie określono precyzyjnie celu pozyskiwania przez GUS tak szerokiego zakresu danych. Z dostępnych informacji wynika, że dane te są pozyskiwane w celu stworzenia przez GUS tzw. operatu statystycznego – bazy danych wykorzystywanej do prowadzenia innych, niezwiązanych z telekomunikacją, badań statystycznych. Dane te zatem służą jako narzędzie ułatwiające pracownikom GUS wykonywanie zadań niemających bezpośredniego związku z badaniami statystycznymi w obszarze telekomunikacji.

Marcin Wiącek zwraca się do premiera o wyjaśnienia – zwłaszcza te dotyczące zasadności rozszerzenia katalogu, o którym mowa w art. 35b ust. 1 ustawy o statystyce.

Źródła: Pismo do PRM z dnia 24.03.2023 r., Odpowiedź GUS z dnia 27.03.2023 r.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.