Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Rzadko zdarza się, że przedmioty pozyskane z przestępstwa służą następnie służbom w celu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przekazał CBŚP samochody, które będą im służyły do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Jest to już kolejne wsparcie instytucji walczących z epidemią ze strony pionu PZ Prokuratury Krajowej, ponieważ już w styczniu 2021 roku Zachodniopomorski Wydział PZ PK przekazał szpitalom i Policji sprzęt, który został odebrany mafii Vat-owskiej, w marcu 2021 roku Dolnośląski Wydział PZ PK przekazał szpitalom sprzęt odebrany mafii tytoniowej, natomiast Podlaski Wydział PZ PK w lipcu 2021 r. przekazał strażakom sprzęt również odebrany mafii tytoniowej.

Samochody trafią do CBŚP

Samochody zostały zabezpieczone przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem i handlem narkotykami. Wśród przekazanych przedmiotów jest samochód marki BMW oraz inny samochód osobowy. Przedmioty zostały przekazane Zarządowi w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Przemyt nawet 4,5 tony haszyszu i handel narkotykami

Śledztwo prowadzone przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonywała przemytu narkotyków w postaci haszyszu z Hiszpanii do krajów skandynawskich. Następnie narkotyki na terenie tych krajów były rozprowadzane. W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa działała do 2017 roku i w tym czasie mogła dokonać przemytu nawet 4,5 tony haszyszu.

Dotychczas zarzuty przedstawiono 7 osobom.

Śledztwo jest prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Nowelizacja ustawy

Przekazanie CBŚP, zabezpieczonych samochodów, było możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony ustawą art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Szybkie przekazanie potrzebnego sprzętu

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy wskazano, że niszczenie lub przechowywanie zajętych substancji pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy postępowanie w tej kwestii wymaga stanowczych i szybkich działań w kierunku przejęcia i przekazania do wykorzystania zasobów, które mogą być zużyte w celu natychmiastowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Prokurator przekazał już sprzęt szpitalom, Policji i Straży Pożarnej

Należy przypomnieć, że już w styczniu 2021 roku  prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przekazał szpitalom i policji sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych o czym na konferencji prasowej poinformował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wszystkie zabezpieczone wówczas przedmioty zostały zajęte w toku postępowania prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Wśród przedmiotów był zarówno sprzęt elektroniczny, przekazany na wyposażenie szpitalnych oddziałów covidowych, jak również pojazdy przekazane policji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Natomiast w marcu 2021 roku prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przekazał szpitalom sprzęt odebrany mafii tytoniowej.

W lipcu 2021 roku Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją tytoniu, przekazał Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej m. st. Warszawy  generator prądu, agregat prądotwórczy, kompresory powietrza i pompę próżniową. Moc przekazanych generatorów i agregatów wystarcza do zasilenia małej szkoły lub szpitala.

Źródło: Prokuratura Krajowa 


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.