Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący rewitalizacji rzeki Odry. Na ten cel przeznaczony będzie ponad 1 mld zł. Projekt przewiduje również utworzenie Inspekcji Wodnej oraz nowego systemu stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.

Projekt ustawy przygotowany został przez Ministerstwo Infrastruktury. Ma on na celu m.in. lepszą ochronę środowiska wodnego w przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej.

Jak wskazuje Ministerstwo Infrastruktury, projektowana ustawa zakłada wsparcie inwestycji ukierunkowanych na polepszenie stosunków wodnych w dorzeczu rzeki Odry. Wskazane w ustawie zadania o charakterze renaturyzacyjnym i retencyjnym mają umożliwić rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych. Inwestycje w tym obszarze zostaną dofinansowane na kwotę ok. 1,114 mld zł. Ponadto usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji, co w efekcie przyśpieszy ich realizacje.

Powstanie nowa służba

W projekcie ustawy zaznaczono także, że utworzona ma zostać wyspecjalizowana służba ­– Inspekcja Wodna, która pozwoli m.in. wykrywać, dokumentować oraz ograniczać przestępstwa i wykroczenia w zakresie nielegalnych zrzutów ścieków do wód, czy innych działań szkodzących środowisku wodnemu.

Zmiany dotyczące pozwoleń wodnoprawnych i zaostrzone kary

Wprowadzona zostanie możliwość cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego, gdy dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym stwarza stan zagrażający życiu i zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym. Ponadto administracja publiczna, tj. Wody Polskie, starostowie i marszałkowie zobowiązani zostaną do dokonania zbiorczego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, w obszarze zlewni rzeki Odry.

Nowe przepisy przewidują także podwyższenie kar finansowych za wykroczenia związane z gospodarką wodną z 500 zł do przedziału od 1000 zł do 7500 zł. Wprowadzone zostaną również kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, m.in. za zaniedbania w obszarze gospodarki wodnej zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska.

Wsparcie monitorowania wód

Ustawa o rewitalizacji Odry zakłada również wprowadzenie usprawnień inwestycyjnych w zakresie wykonania:

  • przyrządów pomiarowych na potrzeby większej kontroli odprowadzanych ścieków zawierających chlorki i siarczany;
  • systemów retencyjno-dozujących, które mają pozwalać wstrzymywać lub ograniczać zrzut ścieków zawierających chlorki i siarczany, poprzez wykorzystanie zbiorników retencyjnych umożliwiających zatrzymanie zrzutu wód zasolonych na czas trwania suszy.

Źródło: gov.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.