Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

13 października 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pieczy zastępczej i adopcji. Wprowadza ona znaczne zmiany, które dotyczą między innymi wzrostu wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, czy też wprowadzenia rejestru pieczy zastępczej. Kilka z nich omówimy poniżej.

Kwestie finansowe

Jedna ze zmian zawartych w nowelizacji ustawy dotyczy wzrostu wynagrodzenia:

 • dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – zmiana z 2168,76 zł na 4100 zł,
 • dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 2819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5084 zł.

W ustawie znajduje się także zapis dotyczący zniesienia kryterium dochodowego przy przyznaniu pomocy na usamodzielnienie oraz na odpowiednie zagospodarowanie osobom usamodzielnianym po uzyskaniu pełnoletniości.

Ułatwienie procesu adopcji i urlop ojcowski

Wprowadzone zostaną zmiany ułatwiające proces adopcji. Dotyczy to w szczególności dzieci starszych – mających więcej niż 7 lat.

Obywatelom, którzy przyjmą dziecko na wychowanie i wystąpią o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, przysługiwać będzie urlop ojcowski, macierzyński oraz rodzicielski.

Inne postanowienia w zakresie ustawy

Ustawa przewiduje zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją oraz pełnieniem pieczy zastępczej – wprowadzona zostanie obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych na Tle Seksualnym.

Osoba, która przechodzi proces usamodzielniania się będzie miała prawo powrotu do rodziny zastępczej, domu rodzinnego, czy też placówki, w której znajdowała się dotychczas.

Na mocy ustawy zakazane będzie tworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. W sytuacjach wyjątkowych, gdy nastąpi konieczność otworzenia placówki tego typu, niezbędne będzie uzyskanie opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Wprowadzony zostanie także rejestr, w którym znajdą się informacje dotyczące dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej i osób, które w takich warunkach osiągnęły pełnoletniość. Będzie on obejmował:

 1. wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej oraz osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnie z podziałem na dzieci umieszczone lub przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 2. wykaz osób posiadających pozytywną lub negatywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 3. wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 4. wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe,
 5. wykaz rodzinnych domów dziecka,
 6. wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 7. wykaz osób usamodzielnianych.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2429_u/$file/2429_u.pdf

https://www.prawo.pl/samorzad/wspieranie-rodziny-piecza-zastepcza-i-adopcja-nowelizacja,515787.html

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.