Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Wielu obywateli nie wie o tym, że może dokonać zmiany swojej sytuacji prawnej poprzez złożenie wniosku do odpowiedniego organu. W jakich sprawach można składać wniosek? Jak powinien on wyglądać?

Każdy obywatel ma zapewnione prawo do składania petycji, skarg i wniosków. Znajduje ono swoją podstawę w ustawie zasadniczej (art. 63 Konstytucji). Uregulowane zostało także w art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przeczytamy w nim również, że:

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. (art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Z przytoczonego wyżej fragmentu wynika, że możemy złożyć wniosek o realizację konkretnego przedsięwzięcia, którego wykonanie mieści się w kompetencjach danego urzędu i może przyczynić się do poprawienia jakości życia mieszkańców danego terenu. Tego rodzaju pismo może dotyczyć np. postawienia specjalnych barierek oddzielających jezdnię od chodnika, zapobiegających ochlapywaniu wodą przechodniów przez samochody w deszczowe dni, czy też rozbudowy parkingu, budowy chodnika.

Tego typu wniosek możemy złożyć w wielorakiej formie: pisemnie, pocztą elektroniczną, faksem, za pośrednictwem platformy ePUAP lub ustnie do protokołu. Może podpisać się pod nim zarówno jedna osoba, jak i więcej obywateli zainteresowanych realizacją konkretnego przedsięwzięcia.

Czas odpowiedzi urzędu nie powinien wynosić dłużej niż miesiąc od złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie, obywatel może złożyć skargę. Tryb jej złożenia reguluje art. 246 KPA, który stanowi, że:

§ 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego działu.

§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 (terminy załatwiania wniosków) albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245).

Przykładowy wzór wniosku możemy znaleźć na stronie internetowej Sieci Obywatelskiej Watchdog pod następującym linkiem: https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2022/07/wniosek1.jpg

Źródło: https://siecobywatelska.pl/prawa-do-uzywania-wniosek/


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.