Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Jednym z praw, zagwarantowanym przez Konstytucje RP, jest prawo do złożenia skarg, petycji i wniosków. W jakich sytuacjach można z niego skorzystać i co powinno znaleźć się w takim piśmie?

Odzwierciedlenie w prawie

Prawo obywateli do składania petycji, wniosków i skarg gwarantuje art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”

Przedmiot skargi został natomiast opisany w art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego:

„Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.”

Organ, do którego składamy skargę, musi odpowiedź bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia pisma.

Co powinno znaleźć się w skardze?

W prawidłowo napisanej skardze powinny znaleźć się następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres osoby składającej skargę,
 • miejscowość i data,
 • organ, do którego kierowana jest skarga,
 • osoba, funkcja i adres,
 • podstawa prawna – art. 63 Konstytucji RP oraz art. 227 KPA,
 • opis sprawy,
 • postulaty,
 • podpis,
 • spis załączników.

Edytowalny wzór skargi znajduje się m.in. na stronie internetowej Sieć Obywatelska Watchdog Polska.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.