Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Pod koniec stycznia br. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego. Wprowadza ona między innymi Centralny Rejestr Wyborców, który zastąpi ok. 2,5 tys. gminnych baz danych z informacjami o wyborcach.

Centralny Rejestr Wyborców ma służyć m.in. do:

 • sporządzania spisów wyborców;
 • sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
 • ustalania liczby wyborców;
 • sprawdzania posiadania prawa wybierania przy okazji weryfikacji podpisów złożonych właściwemu organowi, w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli;
 • innych zadań określonych we właściwych ustawach.

Korzyści wynikające z powstania CRW:

 • jednolite rozwiązanie informatyczne dla wszystkich gmin przy organizacji wyborów – centralnie zebrane dane o wyborcach, w tym obecnie dopisanych do gminnych rejestrów wyborców;
 • każdy wyborca w jednym rejestrze wpisany do konkretnego obwodu i okręgu;
 • dostęp i obsługa centralnego rejestru przez gminy oraz organów wyborczych w czasie rzeczywistym;
 • integracja z rejestrem PESEL jako rejestrem referencyjnym – automatyczne dopisanie wyborcy do obwodu głosowania na podstawie adresu zameldowania;
 • brak konieczności wzajemnego zawiadamiania się gmin o dopisaniu wyborcy do obwodu według miejsca zamieszkania, co eliminuje ryzyko podwójnego figurowania wyborcy w dwóch miejscach i obniża koszty obsługi wyborów;
 • odmiejscowienie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Kto będzie miał dostęp do CRW?

 • wójtowie;
 • Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego;
 • minister właściwy do spraw informatyzacji;
 • minister właściwy do spraw zagranicznych i konsulowie.

Źródła: gov.pl, Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.